VIAA 6.kārta

Par viaa programmu 7.kārta 6.kārta
14. janvāris, 2022

Rezultāti. VIAA 6.kārta

Paldies visiem, kuri čakli un ar aizrautību mācījās pie mums. Paldies par labiem vārdiem noslēgumā- arī Jūs mums vienmēr būsiet īpaši kā mūsu pirmie studenti. Šīs […]
14. jūnijs, 2021

Piedāvājums. VIAA 6.kārta

ES fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekta nr. 8.4.1.0/16/I/001) 6. kārtā Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs piedāvāja 7 izglītības programmas
eStudijas