Mācību programmas

Profesionālā pilnveide

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Programmas apjoms: 320 stundas
Prakses apjoms: 96 stundas
Cena: 750€
Programma ir licencēta

Programma sniedz zināšanas par nekustamo īpašumu pārvaldi, tās norisi un būtību. Inženiertehniskās nianses apsaimniekošanas procesā. Prasmes novērtēt nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, noteikt darbu prioritātes, plānojot nekustamā īpašuma remontu, restaurāciju vai rekonstrukciju. Zināšanas, kas nepieciešamas mājas dzīves cikla saglabāšanai un pagarināšanai. Spēja orientēties normatīvajos aktos, veidot un uzturēt mājas lietu. Zināšanas tehnisko darbu vadīšanā, zināšanas un prasmes enerģijas taupīšanas jautājumos. Būtiskākie likumdošanas aspekti attiecībā uz nekustamo īpašumu un apsaimniekošanas darbu. Grāmatvedības un lietvedības prasmju pielietojums. Saskarsmes prasmju attīstīšana darbā ar klientiem un sadarbības partneriem.

Pēc programmas beigšanas iespējams mācības turpināt profesionālās kvalifikācijas programmā «Namu pārzinis», lai iegūtu 3. kvalifikācijas līmeni.

Uzzināt vairāk...

Profesionālā tālākizglītība namu pārvaldniekiem

Kvalifikācija «namu pārzinis»

Programmas apjoms: 960 stundas
Prakses apjoms: 240 stundas
Cena: 1200€
Programma šobrīd ir sagatavošanas stadijā

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētus, darba tirgus prasībām atbilstošus namu pārziņus, kas spētu patstāvīgi pārvaldīt un apsaimniekot namus, pildot namu pārziņa profesiju standartā noteiktos pienākumus.

Pēc izvēlētās profesionālās tālākizglītības programmas apguves tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija «Namu pārzinis», atbilstoši 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim.