Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

Pamatkurss dzīvokļu īpašnieku biedrībām

JAUNUMS!

Lieliska iespēja apgūt jaunu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana (pamatkurss dzīvokļu īpašnieku biedrībām)”!

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis: izglītības procesā izglītojamiem pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai prasmīgi nodrošinātu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Programmas apguve īpaši noderīga dzīvokļu īpašnieku biedrībām.

Kursa apraksts

Mācību saturs veidots tā, lai Jūs varētu iegūt vai papildināt savas zināšanas, kas nepieciešamas, lai prasmīgi uzturētu un pārvaldītu dzīvojamo māju.

Apgūstot šo kursu, iegūsiet izpratni par:

 • dzīvokļu īpašnieku biedrības darbības specifiku un piemērojamo normatīvo regulējumu;
 • biedrību regulējošo normatīvo aktu regulējumu un jaunākajām likumdošanas tendencēm;
 • finansējuma avotiem un instrumentiem attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku biedrībām;
 • Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma slēgšanas procesu;
 • Ekspluatācijas lietas vešanu;
 • biedrībai saistošo grāmatvedības organizatorisko aspektu un nodokļu jautājumiem;
 • mājas lietas vešanā nepieciešamo programmu un ierīču un rīku lietošanu;
 • dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un biedru sapulces pieņemšanas procesu.

Šajā mācību kursā Jūs gūsiet praktiskas iemaņas un zināšanas:

 • nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanā;
 • inženierkomunikāciju ekspluatācijā, uzturēšanā un apkopē;
 • par tiesvedības procesu, līgumu slēgšanas un darba tiesību jautājumiem izpratnes līmenī;
 • darbā ar Būvniecības informācijas sistēmu;
 • Mājas lietas kārtošanā

! Mācību apguve paredzēta 2 reizes nedēļā vakaros (attālināti)


Kursa tēmas:

 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošanas organizēšana un būtība
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas normatīvais regulējums
 • Dzīvokļu īpašnieku biedrības darba specifika
 • Ēkas elementu un inženierkomunikāciju uzturēšana un tehniskā apkope
 • Informāciju tehnoloģijas namu apsaimniekošanā
 • Dokumentu pārvaldība nekustamā īpašuma apsaimniekošanā

Izglītību apliecinošs dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību


Pasniedzēji

 • Mg.iur. Dace Vārna - eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, jurists
 • Mg. habil. sc. ing. Aleksandra Cimbale – inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā, speciālists namu pārvaldīšanas nozarē
 • Bc. sc. ing. Jānis Ungurs – elektroietaišu speciālists, energoefektivitātes projektu koordinators
 • Bc. sc. ing. Ints Pīrāgs – būvniecības politikas eksperts, speciālists BIS jautājumos, namu pārzinis
 • Mg. paed. Ineta Ezermale – SIA "Force Lex" izglītības projektu vadītāja, speciālists lietvedības jautājumos
 • Programmas apjoms: 160 stundas
  Tuvākie kursi: 2023.gada 5.oktobrī
  Dalības maksa: 460 EUR
  Kursu formāts: attālināti

  Programmas licences nr.: P_6480

  Vēlies pieteikties?
   Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo)

   Piekrītu personas datu apstrādei.