Klientu apkalpošanas speciālists

Kursi būs noderīgi…

Ikvienam, kurš jau strādā vai vēlas strādāt kā klientu apkalpošanas specialists, biroja darbinieks vai vadītāja asistents!

!Mācībām šajā programmā var pieteikties pēc vispārējās vidējās izglītības apgūšanas.

Programmas mērķis ir sagatavot klientu apkalpošanas speciālistu, kurš spēj informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, veikt sniegto pakalpojumi finanšu operācijas, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt pārdošanas veicināšanas pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.

Kursa apraksts

Kurss ir veidots balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos.

Mācības vada augsti kvalificēti pasniedzēji — praktizējoši nozares speciālisti un publikāciju autori, kuri palīdzēs ar praktiskiem risinājumiem jebkurā jautājumā.

Mācības vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji – IT nozares speciālisti.

! Mācību programma ir izveidota balstoties uz klientu apkalpošanas speciālista profesijas standartā noteiktajām kompetencēm un mācību laikā kursanti apgūs nepieciešamo teorētisko pamatu un profesionālo meistarīgu lai profesionāli apkalpotu klientus. Pēc kursu beigšanas spēsiet patstāvīgi plānot un organizēt dažāda profila uzņēmuma biroja darbu, pārstāvēt uzņēmumu un mārketinga aktivitātēs. Kursu laikā arī iegūsiet izpratni par lietvedības kārtošanu un dokumentu aprites organizēšanu uzņēmumā, iemaņas darbā ar datoru, tā perifērijas ierīcēm, biroja tehniku un kases aparātu. Zināšanas un iemaņas tiks nostiprinātas praksē uzņēmumā.

Kursu ilgums - 960 stundas , tajā skaitā 240 stundas klientu apkalpšanas speciālista prakse uzņēmumā. Mācību apguve paredzēta aptuveni 10 mēnešus 2 reizes nedēļā (vakara vai dienas grupa).

Mācību priekšmeti

 • Komercdarbības pamati
 • Lietvedības pamati
 • Biroja darba organizēšanas
 • Saskarsme un lietišķā psiholoģija
 • Lietišķā etiķete
 • Lietišķā saziņa svešvalodās
 • Mārketinga pamati
 • Informācijas aprite un datu aizsardzība
 • Klientu apkalpošana
 • Grāmatvedības pamati
 • Finanšu dokumentrācijas kārtošana
 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

Izglītību apliecinošs dokuments

Pēc profesionālās tālākizglītības programmas apguves tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija «Klientu apkalpošanas speciālists», atbilstoši 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim (4.LKI līmenim)!

Papildus informācija

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 un saņem papildus informāciju par šo programmu!

Programmas apjoms: 960 stundas
Tuvākie kursi: 2023.gadā
Dalības maksa: 1200 EUR
Kursu formāts: attālināti/ daļēji klātienē

Latvijas namu Pārvaldīšanas kluba biedriem vienu reizi gadā 30% atlaide.

Programmas licences nr.: P_5412

Vēlies pieteikties?

  Piekrītu personas datu apstrādei.