fbpx

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) paaugstināšanas projektu vadība

Tiem, kuri vēlas uzsākt savas daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes (DME) paaugstināšanas pasākumus, vai DME paaugstināšanas pasākumi jau ir procesā.

Kurss būs īpaši noderīgs dzīvokļu īpašnieku biedrībām un dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas uzlabot savas dzīvojamās mājas stāvokli.

Kursa apraksts

Mācību saturs veidots tā lai Jūs varētu iegūt zināšanas par viesiem projekta vadības posmiem, kā arī izpratni, lai varētu praktiski realizēt savu iecerēto projektu.

Mācības vada pasniedzēji ar praktisku pieredzi projektu vadībā, kuri dalīsies zināšanās par niansēm, kas jāievēro īstenojot DME projektu vadību.

Apgūstot šo kursu iegūsiet izpratni par projektu vadības pamatprincipiem, finansējuma piesaistīšanu un sadalīšanu. Kursa laikā iegūsiet zināšanas gan projektu vadībā, gan komunikācijā ar dzīvokļu īpašniekiem, gan pamatzināšanas, lai spētu izvērtēt tehnisko dokumentāciju un piesaistīt kvalificētus speciālistus projekta īstenošanas posmā.

Kursu ilgums - 160 stundas. Mācību apguve paredzēta 1- 2 reizes nedēļā ( vakara grupa)

Kursa tēmas:

 • Projektu vadīšanas jēdziens un termini
 • Projekta dzīves cikls (projekta vadīšanas posmi
 • Projekta prezentēšana
 • Projekta finansēšanas iespējas (finansējuma piesaiste)
 • Projekta novērtēšana
 • Mājas kopsapulces rīkošana un lēmumu pieņemšana
 • Tehniskās dokumentācijas izstrāde
 • Piegādātāju un izpildītāju atlase un uzraudzība
 • Projekta dokumentācija

Izglītību apliecinošs dokuments

Pēc programmas apguves tiek piešķirta valsts atzīta apliecība par profesionālo pilnveidi!

Papildus informācija

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 | 29199108 un saņem papildus informāciju par šo programmu!


Pasniedzēji

 • Bc. sc. pol. Svetlana Tomsone - projektu vadītāja ar 10+ gadu pieredzi;
 • Mg.iur. Dace Vārna - eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi;
 • Bc.sc.ing. Jānis Ungurs - elektroietaišu speciālists, energoefektivitātes projektu koordinators;
 • Mg.sc.ing. Matīss Kempe - “Altum” energoefektivitātes eksperts, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris.
 • Programmas apjoms: 160 stundas
  Tuvākie kursi: 09.02.2023.
  Kursu formāts: attālināti vai daļēji klātienē
  no mācību maksas.

  Programmas licences nr.: P_5307
  Programmas akreditācijas ID: AI_1551
  Akreditācija no 29.06.2022. līdz 28.06.2028.

  Vēlies pieteikties?

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   • Aija, DME programmas studente
    Ikdienā saskaros ar daudzdzīvokļu māju energoefektvitātes jautājumiem, līdz ar ko nolēmu apgūt programmu. Programma ir ļoti tehniska, praktiska un laikam atbilstoša, jo tēma ir izvirzījusies ka 2022.gada svarīgā tēma pasaulē.
    Aija, DME programmas studente
   • Inna, DME programmas studente
    Ļoti aktuāla tēma - daudzdzīvokļu māju energoefektvitātes projektu vadība. Ir pamatota interese saistībā ar Altum projektu. Saņēmu teoretiskās zināšanas saistībā ar dokumentāciju, reāli visu parādīja un izstāstīja praktiskās daļas laikā. Bija ļoti vērtīgi!
    Inna, DME programmas studente
   • DME programmas studente
    Noteikti saņēmu vairāk nekā cerēju.
    DME programmas studente
   • DME programmas studente
    Vislabāk patika praktiskie piemēri, dažādu situāciju risinājumi
    DME programmas studente
   • DME programmas studente
    Jaunākā , aktuālākā likumdošanas informācija, pasniegta saistošā valodā
    DME programmas studente
   • DME programmas studente
    Daudz noderīgas informācijas, saliktas loģiskā secībā
    DME programmas studente
   • DME programmas studente
    Praktiskie piemēri , pielietojums ikdienā
    DME programmas studente
   • DME programmas studente
    Paldies saņēmu , daudz labu ieteikumu projektu jebkuru sagatavošanā , noformēšanā, pasniegšnā
    DME programmas studente
   • DME programmas studente
    Izskatīts ļoti daudz specifisku jautājumu no teorētiskās puses, tomēr īpaši vērtīga bija ēku apsekošana klātienē.
    DME programmas studente
   eStudijas