fbpx

Kvalifikācija «Namu pārzinis»


Jaunums!

! Pēc profesionālās tālākizglītības programmas apguves tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija «Namu pārzinis», atbilstoši 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim (4.LKI līmenim)!

Ikvienam, kurš vēlas uzsākt vai turpināt karjeru nekustamā īpašuma apsaimniekošanā!

! Lai uzsāktu mācības šajā programmā Jums ir nepieciešama vispārējai vidējā vai profesionālā vidējā izglītība.

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētus, darba tirgus prasībām atbilstošus namu pārziņus, kas spētu patstāvīgi pārvaldīt un apsaimniekot namus, pildot namu pārziņa profesijas standartā noteiktos pienākumus.

Kursa apraksts

Kurss ir veidots balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos.

Mācības vada augsti kvalificēti pasniedzēji — praktizējoši nozares speciālisti un publikāciju autori, kuri palīdzēs ar praktiskiem risinājumiem jebkurā jautājumā.

! Pēc mācību kursu apguves spēsiet prasmīgi vadīt un organizēt ikdienas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu, nodrošināt saprātīgu daudzdzīvokļu mājas uzturēšanu, kā arī ātri un efektīvi risināt dažādas problēmas, pildot namu pārziņa pienākumus.

Kursu ilgums - 960 stundas, tajā skaitā 240 stundas namu pārziņa prakse. Mācību apguve paredzēta 2 reizes nedēļā vakaros (attalināti) un 3 sestdienas klātienē.

Mācību priekšmeti

 • Nekustamā īpašuma (mājokļi) pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana un būtība
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas normatīvais regulējums
 • Saskarsme, komunikācija un ētika namu pārvaldīšanā
 • Ēku un būvju dzīves cikls
 • Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
 • Inženierkomunikācijas un to uzturēšana ēkās un būvēs
 • Remonta darbu plānošana un organizēšana
 • Saimnieciskās darbības pamati pārvaldniekiem
 • Energoefektivitātes īstenošana un energoaudits
 • Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
 • Pārvaldnieka atbildība risku apdrošināšanā
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamati
 • Dokumentu pārvaldība nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

Programmas direktore

Mg. iur. Dace Vārna

Programmas apjoms: 960 stundas
Prakses apjoms: 240 stundas
Cena: 1200€.
Tuvākie kursī 2023.gada februārī

Programmas licences nr.: 2-07e/3343

Vēlies pieteikties?

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  • Pasniedzējai Dacei Vārnai ir atbilstoša kompetence šim kursam "Namu pārzinis". Pasniedza vielu saprotamā valodā.
  • Ļoti patika programma "Namu pārzinis" nodarbības, daudz noderīgas informācijas. Teikšu, ka varējā būt vairāk nodarbību. Viss bija labi noorganizēts, Paldies!
  • Esmu pilnībā apmierināta ar kursu priekš namu pārziņiem. Profesionāla pieeja, viegla un saprotama valoda, izcils sniegums. Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
  • Perfekti radīta pasniedzēja Dace Vārna šim kursam, saskare laba, orientēta uz rezultātu un zināšanu pasniegšanu. Tēmas paskaidrojumi un atbildes uz jautājumiem bija ļoti korektas. Viss bija noderīgs
  • Vislabākā pasniedzēja - Dace Vārna, ar vislielāko pieredzi un zināšanām. Viens no labākajiem kursiem namu pārziņiem, ļoti novērtēju pasniedzējas sniegtās zināšanas.
  • Lielais informācijas daudzums tika loģiski sadalīts, saprotami izklāstīts, ar piemēriem un izskaidrojumiem. Brīnišķīgi!
  • Katra stunda bija jaunu zināšanu pilna. Noderīgākās no visām lekcijām. Pie Daces Vārnas klausīties lekcijas un mācīties bija patiess prieks!
  • Vairāk šādu pasniedzēju ka Dace Vārna un visi būs teicamnieki. Cepuri nost šīs pasniedzējas priekšā. Ļoti laba komunikācija ar pasniedzēju, prot labi izskaidrot vielu, loti zinoša un jauka pasniedzēja!
  • Ļoti vērtīgs priekšmets. Pasniedzēja - Dace Vārna - prata izskāstīt mācību vielu. Tieši praktiskā un teorētiskā apvienojums, jo tas liek labāk izprast. No Daces tika saņemts vairāk kā cerēts. Liels PALDIES viņai!!!
  eStudijas