Kvalifikācija «Namu pārzinis»


Jaunums!

! Pēc profesionālās tālākizglītības programmas apguves tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija «Namu pārzinis», atbilstoši 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim (4.LKI līmenim)!

Ikvienam, kurš vēlas uzsākt vai turpināt karjeru nekustamā īpašuma apsaimniekošanā!

! Lai uzsāktu mācības šajā programmā Jums ir nepieciešama vispārējai vidējā vai profesionālā vidējā izglītība.

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētus, darba tirgus prasībām atbilstošus namu pārziņus, kas spētu patstāvīgi pārvaldīt un apsaimniekot namus, pildot namu pārziņa profesijas standartā noteiktos pienākumus.

Kursa apraksts

Kurss ir veidots balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos.

Mācības vada augsti kvalificēti pasniedzēji — praktizējoši nozares speciālisti un publikāciju autori, kuri palīdzēs ar praktiskiem risinājumiem jebkurā jautājumā.

! Pēc mācību kursu apguves spēsiet prasmīgi vadīt un organizēt ikdienas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu, nodrošināt saprātīgu daudzdzīvokļu mājas uzturēšanu, kā arī ātri un efektīvi risināt dažādas problēmas, pildot namu pārziņa pienākumus.

Kursu ilgums - 960 stundas, tajā skaitā 240 stundas namu pārziņa prakse. Mācību apguve paredzēta 2 reizes nedēļā (vakara vai dienas grupa).

Mācību priekšmeti

 • Nekustamā īpašuma (mājokļi) pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana un būtība
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas normatīvais regulējums
 • Saskarsme, komunikācija un ētika namu pārvaldīšanā
 • Ēku un būvju dzīves cikls
 • Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
 • Inženierkomunikācijas un to uzturēšana ēkās un būvēs
 • Remonta darbu plānošana un organizēšana
 • Saimnieciskās darbības pamati pārvaldniekiem
 • Energoefektivitātes īstenošana un energoaudits
 • Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
 • Pārvaldnieka atbildība risku apdrošināšanā
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamati
 • Dokumentu pārvaldība nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
Programmas apjoms: 960 stundas
Prakses apjoms: 240 stundas
Cena: 1200€
Programmas licences nr.: 2-07e/3343
Tuvākie kursi jau martā!

Vēlies pieteikties?

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  eStudijas