Par izglītības centru

VIAA Mācību programmas Semināri Mācību braucieni Par izglītības centru Nozares jaunumi

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde «Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs» (turpmāk «PPIC») dibināta 2021. gada 20. janvārī (dibinātājs SIA «Force Lex»).

Svarīgākais PPIC uzdevums — sniegt nepieciešamo atbalstu namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas nozarē strādājošiem un sagatavot prasmīgus, kvalificētus pārvaldniekus un namu pārziņus. PPIC interesentiem nodrošinās iespēju iegūt valsts atzītu kvalifikāciju, piedāvās pilnveidot jau nozarē strādājošo prasmes, un sniegs atbalstu pieredzējušiem pārvaldniekiem izcilības sasniegšanā.

Vienlaikus PPIC, ja to atļaus epidemioloģiskie apstākļi, turpinās SIA «Force Lex» iesākto, turpinot organizēt pieredzes apmaiņas un mācību braucienus.

Katrs varēs atrast savam profesionālajam līmenim nepieciešamo mācību programmu — apgūt namu pārvaldnieka profesiju no pašiem pamatiem, atrast programmu, kas papildina viņa jau esošās zināšanas, vai arī gūt atbildes uz ļoti specifiskiem jautājumiem. Papildus izglītības programmām PPIC organizēs seminārus par aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbībā, izmaiņām likumdošanā un citiem pārvaldniekiem būtiskiem jautājumiem.

PPIC ir atvērta jebkura vecuma un iepriekšējās izglītības cilvēkiem, tai skaitā arī dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā un iegūt papildus prasmes, kļūstot pieprasītiem darba tirgū.

Līdzšinējā pieredze ir radījusi labu materiāli tehnisko bāzi kvalitatīva mācību procesa norisei, piesaistot pašus labākos attiecīgās nozares profesionāļus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Force Lex».

SAZIŅAI

Tel. nr.

+371 265 37 334

E-pasts

parvaldnieks@forcelex.lv

Darba laiks

POTCP 09:00-17:00

SEKO MUMS!

eStudijas