Vebināri

Vebināri ir pieejami video ierakstu veidā. Izvēlies sev atbilstošo tēmu un skaties sev ērtā laikā.

Apsaimniekošanas darbu tāmes, darbu plāna un ieņēmumu izdevumu pārskata sagatavošana

2017.g.11.jūlija MK noteikumi Nr.408

Uzzināt vairāk
eStudijas