Mājas lietas kārtošana BISā


BIS funkcionalitāte: kur un kas turpmāk mājas pārvaldniekam būs jādara BISā? Kāda informācija un pakalpojumi ir pieejami BIS publiskajā un slēgtajā daļā?
  1. Reģistrācija BIS un piekļuves jautājumi.Pilnvarojumi.
  2. Praktiski demonstrējumi Ekspluatācijas lietas un Mājas lietas kārtošanai BIS.
  3. Praktiski demonstrējumi lēmumu projektu sagatavošanā.

Jaunākie normatīvo aktu grozījumi, kas paredz BIS izmantošanu mājas pārvaldīšanā:

  1. Saskaņā ar 03.05.2022. grozījumiem Dzīvokļa īpašumā likumā, dzīvokļu īpašnieki mājas kopsapulcē turpmāk varēs piedalīties attālināti un/vai savu balsojumu nodot pirms sapulces. Likums atļauj arī pārdomāt un savu balsojumu līdz sapulcei atsaukt.
  2. Tāpat dzīvokļu īpašnieku aptaujās turpmāk ikviens dzīvokļa īpašnieks varēs piedalīties attālināti, balsojot Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  3. Likuma grozījumi paredz, ka elektronisko balsošanu nodrošinās Būvniecības informācijas sistēma, kurai varēs pieslēgties ikviens dzīvokļa īpašnieks.
  4. Ikviena pieņemtā lēmuma rezultāti turpmāk būs skatāmi BISā.

Lektors

Ints Pīrāgs .
Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Saulesloka nams 10” priekšsēdētājs, eksperts BIS jautājumos.