fbpx

Bezmantinieka un bezīpašnieka mantas jautājumi. Nenoskaidrotas piederības būves.
Kā prasmīgi risināt?

Vebinārs sagatavots saistībā ar bezīpašnieka mantas problemātiku un sniegs praktisku padomu dažādām problēmsituācijām, t.sk. risinājumiem no tiesu prakses un informācijas iegūšanas avotiem.

Vebināra programma

 • Bezmantinieka un bezīpašnieka mantas statuss;
 • Mantojuma reģistrs, ziņu iegūšana;
 • Mantojuma atstājēja kreditora jēdziens, ieinteresētā persona;
 • Nenoskaidrotas piederības būvju jautājums;
 • Dzīvoklis bez īpašnieka, kā risināt;
 • Valstij piekritīgā manta;
 • Personu īpašums, kurām atjaunotas īpašuma tiesības, bet kuras savas tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā;
 • Mantojuma izsludināšana, ja nav dokumenti par personas miršanas faktu;
 • Mantošanas process ārzemēs mirušām personām, kuru īpašumi atrodas Latvijā;
 • Civillikuma 930. panta piezīme;
 • Risinājumi īpašuma tiesību iegūšanas konstatēšanai sevišķās tiesvedības veidā (konstatējot juridisko faktu);
 • Kreditoru pretenzijas;
 • Pašvaldības tiesības kā mantojuma atstājēja kreditoram atgūt savus prasījumus no zemesgrāmatā neierakstītiem īpašumiem.

 • Kam būs noderīgi

  Vebinārs paredzēts praktizējošiem juristiem un nekustamā īpašuma speciālistiem. Īpaši noderīgs pašvaldību juristiem un  māju pārvaldniekiem!

  Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

  Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem:

  eStudijas