Daudzdzīvokļu mājas inženierkomunikāciju prasmīga uzturēšana

Inženierkomunikācijas ietekmē cilvēka veselību un labsajūtu, tāpēc būtiski regulāri apsekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tajās esošās iekārtas un komunikācijas, lai noteiktu tehniskās apkopes un kārtējā remonta veikšanas kārtību, novēršot iespējamas avārijas situācijas, kas var radīt zaudējumus dzīvokļu īpašniekiem. Seminārā uzzināsiet kā prasmīgi uzturēt inženierkomunikācijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, efektīvi izmantojot resursus.

Vebināra programma

 • Siltuma atgūšana – ventilācija
 • Gaisa Sildīšana / Dzesēšana
 • Siltuma atgūšana – notekūdeņi
 • Ūdens taupīšana
 • Cirkulācijas cauruļvadu/ vadības optimizācija
 • Gaisa sausināšana
 • Izolācija
 • u.c. būtiski jautājumi

 • Kam būs noderīgi

  Praktizējošiem pārvaldniekiem, namu pārziņiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām, māju vecākajiem un ikvienam interesantam.

  Lektors

  Bc.sc.ing. Matīss Kempe.
  Inženieris siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā, energoefektivitātes eksperts

  Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: