Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu sagatavošana un pieņemšana.
Veiksmīgi risinājumi

Vebinārā uzzināsi kā prasmīgi sagatavot un precīzi noformulēt lēmuma projektu, runāsim par tiem jautājumiem, kurus var risināt tikai kopība, analizēsim biežākās kļūdas gatavojot lēmumus, un apskatīsim citus būtiskus jautājumus.

Vebināra programma

 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veidi.
 • Kopības tiesību apjoms.
 • Kas var ierosināt kopības lēmumu pieņemšanu?
 • Prasmīga lēmuma projekta sagatavošanas atslēga.
 • Lēmuma sagatavošanas process. Piemēri. Ceļa zīmes uzstādīšana, lietošanas kārtība, u.c.
 • Kas ir kopības ekskluzīvā kompetence jeb lēmumi, kurus var pieņemt tikai kopība? Īpašo likuma prasību ievērošana.
 • Kādus jautājumus kopības vietā noteikti nedrīkst risināt biedrība vai pilnvarnieks?
 • Pilnvarojums ( forma, saturs)
 • Kvorums jeb atsevišķu jautājumu risināšanas īpatnības
 • Lēmuma apstrīdēšana ( termiņš, iebildumi, procesa kļūdas)
 • Biežāko kļūdu apskats/analīze no tiesu prakses

 • Kam būs noderīgi

  Dzīvokļu īpašnieku kopībām, jeb tās ir augstākā lēmējinstitūcija dzīvojamā mājā. Prasmīga kopības lēmuma projekta sagatavošanas atslēga ir labas zināšanas šajos jautājumos.

  Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

  Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: