Efektīva parādu administrēšana dzīvojamo māju apsaimniekošanā

Aktualitātes, jaunākā tiesu prakse, sprieduma atzīšana un izpilde.

Vebināra programma

 • Efektīvākās metodes parādu atgūšanā. Dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļa īrnieks – likuma attiecināmība, pirmstiesas stadija
 • Risinājumi, ja dzīvokļa īpašniekiem ierosināts maksātnespējas process
 • Risinājumi, ja dzīvokļa īpašnieks miris, ja dzīvokļa īpašniekam nav mantinieki. Mantojuma atklāšanās, mantojuma masa. Bezīpašnieka mantas statuss dzīvoklim
 • Noilguma jēdziens parādu atgūšanā, svarīgākie aspekti, Komerclikuma D daļā noteiktais noilgums, piemērošana
 • Informācijas iegūšanas veidi prasības celšanai tiesā. Prasība par parāda celšanu tiesā. „Īpašā jurisdikcija”. Izvēles piekritība. Līgumsods, nokavējuma procenti. Prasības nodrošināšana
 • Jaunākā tiesu prakse parādu piedziņas jautājumos apskatot jaunākos un aktuālākos tiesu nolēmumus

 • Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

  Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: