Efektīva parādu administrēšana dzīvojamo māju apsaimniekošanā

Aktualitātes, jaunākā tiesu prakse, sprieduma atzīšana un izpilde.

Vebināra programma

 • Efektīvākās metodes parādu atgūšanā. Dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļa īrnieks – likuma attiecināmība, pirmstiesas stadija
 • Risinājumi, ja dzīvokļa īpašniekiem ierosināts maksātnespējas process
 • Risinājumi, ja dzīvokļa īpašnieks miris, ja dzīvokļa īpašniekam nav mantinieki. Mantojuma atklāšanās, mantojuma masa. Bezīpašnieka mantas statuss dzīvoklim
 • Noilguma jēdziens parādu atgūšanā, svarīgākie aspekti, Komerclikuma D daļā noteiktais noilgums, piemērošana
 • Informācijas iegūšanas veidi prasības celšanai tiesā. Prasība par parāda celšanu tiesā. „Īpašā jurisdikcija”. Izvēles piekritība. Līgumsods, nokavējuma procenti. Prasības nodrošināšana
 • Jaunākā tiesu prakse parādu piedziņas jautājumos apskatot jaunākos un aktuālākos tiesu nolēmumus

 • Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

  eStudijas