Jaunais zemes lietošanas regulējums attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām

Video apmācībā tiek apskatīts 2022.gada 1.janvāra jaunais zemes nomas regulējums, t.sk. attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām.

Vebināra programma

 • Jaunā regulējuma būtība;
 • Kas ir likumiskās zemes lietošanas tiesības?
 • Turpmāk bez līguma vai tomēr rakstveida vienošanās?
 • Ko darīt ar esošajiem nomas līgumiem?
 • Zemes uzturēšana un labiekārtošana jaunajā regulējumā.
 • Pārvaldnieka loma.
 • Skaidrojums par iznomātāja un nomnieka tiesībām un pienākumiem.
 • Noilguma jautājumi

 • LEJUPLĀDĒT GROZĪJUMA APSKATU


  Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.