Par 03.05.2022. grozījumiem
Dzīvokļa īpašuma likumā īsi un kodolīgi

Saskaņā ar 03.05. grozījumiem Dzīvokļa īpašumā likumā, dzīvokļu īpašnieki mājas kopsapulcē turpmāk varēs piedalīties attālināti un/vai savu balsojumu nodot pirms sapulces. Likums atļauj arī pārdomāt un savu balsojumu līdz sapulcei atsaukt.

Tāpat dzīvokļu īpašnieku aptaujās turpmāk ikviens dzīvokļa īpašnieks varēs piedalīties attālināti, balsojot Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Likuma grozījumi paredz, ka elektronisko balsošanu nodrošinās Būvniecības informācijas sistēma, kurai varēs pieslēgties ikviens dzīvokļa īpašnieks.
Ikviena pieņemtā lēmuma rezultāti turpmāk būs skatāmi BISā.

Kā šajā procesā neapmaldīties, bet dzīvokļu īpašniekiem pratīgi izmantot likuma dotās iespējas? Par to visu video ierakstā!

Kam būs noderīgi

Dzīvokļu īpašnieku biedrībām, māju vecākajiem un katram dzīvokļu īpašniekam

Lektore

Mg.iur. Dace Vārna
Juriste, eksperte ēku apsaimniekošanas jautājumos

Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: