Par jaunām prasībām daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanai 2023.gadā

Vebinārs par aktuālāko dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumdošanā 2021./2022.gadā un koncentrēts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma un Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumu apskats.

Kādas jaunas prasības izvirza likumdevējs pārvaldniekiem ar 2023.gada 1.martu?

Vai zini, ka namu pārvaldīšanas procesi turpmāk tiek pārnesti uz Būvniecības informācijas (BIS) sistēmu, bet, lai iegūtu tiesības BIS administrēt savas mājas lietu kā pārvaldnieks, ir jābūt reģistrētam pārvaldnieku reģistrā?

Mājas lieta. BIS. Pārvaldnieka kvalifikācijas jautājumi lai iegūtu piekļuvi kārtot mājas lietu BISā. Pārvaldnieku reģistrs. Kopības lēmumu pieņemšanas iespējas attālināti. Jaunās obligātās pārvaldīšanas darbības. Kā uzsākt kārtot mājas lietu BISā?

Lektore

Mg. iur. Dace Vārna
Juriste, eksperte ēku apsaimniekošanas jautājumos