Parādu atgūšana pārrobežu lietās.
Regulējums parādnieka kontu apķīlāšanai ārzemēs

Parādu atgūšanas jautājumi ikdienā skar lielāko daļu uzņēmēju un nereti valda uzskats, ka parādu nevar un nevarēs piedzīt, ja parādnieks, piemēram, atrodas ārzemēs. Tomēr parādnieka atrašanās ārzemēs vairs nav šķērslis parāda piedziņai un nereti piedzīt parādu ārzemēs var pat ātrāk un vienkāršāk nekā Latvijā.

Vebināra programma

  • Aktuālākais normatīvo aktu regulējumos, kas piemērojams parādu piedziņas jautājumos;
  • Pārrobežu procesu piekritība Latvijas tiesām;
  • Kā iegūt informāciju par parādnieka kontu ārzemēs un kā sagatavot tiesai pieteikumu par parādnieka kontu apķīlāšanu (Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums);
  • Parādu atgūšanas iespējas ārpus tiesas kārtībā un maksātnespējas procesā;
  • Eiropas maksājuma rīkojuma (EMR) procedūra un Eiropas izpildes rīkojuma (EIR) procedūra;
  • Dažādu dokumentu sagatavošanas problēmjautājumi, argumentācija;
  • Jaunākais tiesu prakses atziņās ( procesuālie jautājumi);

Kam būs noderīgi

Ikvienam komersantam par parādu atgūšanu, kurā uzzināsiet par jaunāko regulējumu, kas ļauj efektīgāk piedzīt parādu no ārzemēs dzīvojoša parādnieka un praktisku informāciju par dokumentu sagatavošanu un informācijas pieprasīšanu/ iegūšanu.

Lektore

Mg. iur. Dace Vārna.
Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: