Piekļuves jautājumi kopīpašuma
komunikācijām atsevišķā dzīvoklī

Normatīvie akti neparedz pārvaldniekam tiesības iekļūt īpašumā citādi kā vien ar dzīvokļa īpašnieka atļauju. Taču praksē nav retums situācijas, kad pārvaldnieka pilnvarotās personas dzīvoklī netiek ielaistas.

Nereti piekļuve telpām ir nepieciešama nekavējoties, piemēram, gadījumā, kad jānovērš avārija un jāpiekļūst mājoklī esošo inženierkomunikāciju bojājuma vietai vai jāveic mājas kopējo inženierkomunikāciju remontdarbi.


Vai šobrīd pastāv kāds ātrs un efektīvs instruments kā šo risināt?

Jā, kopš pagājušā gada, kad stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, ir iespējas šos jautājumus atrisināt jau 10 dienu laikā.

Vebināra ir pieejamas iespējamie risinājumi, jaunākā tiesu prakse, kā arī tiesu izpildītāju rīcība.


Lektore

Mg. iur. Dace Vārna.
Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: