Svarīgākais, kas jāzina dzīvokļu īpašniekiem par mājokļa pārvaldīšanu

Video ierakstā tiek apskatīti svarīgākie un dzīvokļu īpašniekiem aktuālākie jautājumi par mājas pārvaldīšanu un pārvaldnieka darba novērtēšanas principiem.

2020.gada sākumā Valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu “Ēku drošums: vai darām pietiekami”, kurā tika vērtēts, kā ēku apsaimniekotāji apseko daudzdzīvokļu ēku stāvokli, plāno darbus, aprēķina ēku uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus un veic nepieciešamos remontdarbus. Revīzijā atklājās, ka vairāk kā 50 % māju to dzīvokļu īpašnieki nemaz nevar uzzināt par savas ēkas stāvokli, jo ikgadējās ēku pārbaudes netiek veiktas. Turklāt tika secināts, ka apsaimniekotāji bieži grēko ar ēku uzturēšanas darbu plānu un remontdarbu tāmju gatavošanu, un kopumā apsaimniekotāju vestās māju lietas ir nepilnīgas.

Vebināra programma

 • Pārvaldnieka kompetence;
 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi. Kādi jaunumi gaidāmi no likumdevēja šajā rudenī/ziemā? Kas ir elektroniskā balsošana?
 • Norēķinu kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ūdens starpība. Skaitītāju verificēšana;
 • Darba plāns. Tāme un plānotie darbi. Svarīgākie jautājumi;
 • Kas ir pārvaldīšanas darbības un kā tās aprēķina?
 • Iepazīšanās ar mājas lietu un kādiem dokumentiem tur jābūt?
 • Mājas vizuālā apskate. Cik bieži?
 • Kopējās inženierkomunikācijas un piekļuve tām;
 • Uzkrājuma fonda veidošana;
 • Ārpuskārtas remonts un darbu plānā ietveramie darbi. Praktiski piemēri;
 • Darbu plānošana. Kā noteikt prioritātes? Balkons vai jumts?
 • Pārbūves kārtība dzīvoklī. Saskaņojumi;
 • PJaunā pagaidu aizsardzības regulējuma (spēkā no 20.04.2021.) piemērošana, lai piekļūtu kopīpašuma komunikācijām;
 • Jaunais Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.). Kas ir mainījies?

 • Valstij ir ļoti svarīgi, lai dzīvokļu īpašnieki būtu zinoši un informēti par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu savā dzīvojamā mājā.

  Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

  Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: