Ūdens zudumi jeb ūdens patēriņa starpība. Kā rodas un kas par to atbild?


Dzīvokļu īpašniekiem, māju vecākajiem, biedrībām: būtiska informācija par mājas pārvaldīšanas jautājumiem no nozares labākajiem ekspertiem.

Vebināra programma

 • Ūdens zudumu cēloņi
 • Labākie to novēršanas risinājumi
 • Elektromagnētisko un ultraskaņas skaitītāju atkārtots verifikācijas periods
 • Kā jādala ūdens patēriņa starpība
 • Un citi svarīgi jautājumi

 • Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

  Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: