Mājas plānoto darbu tāmes un darba plāna sagatavošana. Kā pareizi veidot uzkrājumu? Juridiskie un praktiskie risinājumi

Vebinārā tiks sniegta informācija par tāmes, darba plāna un ieņēmumu izdevumu pārskata praktiskas sagatavošanas jautājumiem, juridiskiem un praktiskiem risinājumiem, piedāvājot piemērus un analizējot iekļaujamās pozīcijas.

Vebināra programma

 • Tāmes, darba plāna un ieņēmumu izdevumu pārskata sagatavošanas juridiskie un praktiskie jautājumi. Pārskatos iekļauto pozīciju apskats un analīze (piemēri un risinājumi). Tāmē/darba plānā iekļaujamo pozīciju praktiskie aspekti.
 • Valsts kontroles revīzijas atzinumu kopsavilkums un ieteikumi.
 • Grāmatvedības politikā iekļaujamās pārvaldīšanas izmaksu veidošanas metodes.
 • Jēdziens “ faktiskie mājas uzdevumi”
 • Pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas mehānisms (formula).Tiešās un netiešās izmaksas.
 • Uzkrājumi.
 • Kādus izdevumus turpmāk pārvaldnieks tāmē varēs neietvert.
 • Mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto maksājumu par pārvaldīšanu apstiprināšanas vai noraidīšanas jaunā kārtība.
 • Pārvaldīšanas izdevumu izsekojamība, nodalot obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām nepieciešamos maksājumus, kā arī atlīdzību par pārvaldīšanu no maksājuma par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem.

 • Kam būs noderīgi

  Praktizējošiem pārvaldniekiem, namu pārziņiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām, māju vecākajiem un ikvienam interesantam. Uzsvars uz praktisko apmācību!

  Lektore

  Mg. iur. Dace Vārna.
  Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.

  Dalies ar šo video ierakstu, tas var bū vērtīgi ari citiem: