30. novembris, 2021

Kāpēc dzīvokļu īpašnieku pārņemtajās mājās ir piemērojama atšķirīga norēķinu kārtība?

Pārņemtās mājas tiek pārvaldītas uz pārvaldīšanas līguma pamata ar kopības izraudzītu pārvaldnieku. Noteicošais šajās attiecībās ir kopības dotais pārvaldīšanas uzdevums, tāpēc uz pārņemtajām mājām neattiecas normatīvie […]
25. novembris, 2021

Bezmantinieku manta. Tagad ir risinājumi!

Bezmantinieka manta ir manta, kas kādam ir kādreiz piederējusi, īpašuma tiesības ir noskaidrojamas, bet cilvēks ir miris un neviens nav kārtojis mantojuma lietu.Civillikums noteic, ka mantiniekiem […]
24. novembris, 2021

Pārvaldnieku profesionālās izglītības centra (PPIC) akreditācija

No 2021.gada 25.oktobra līdz 5. novembrim notika iestādes akreditācija, kuras laikā Izglītības kvalitātes valsts dienests un akreditācijas komisijas eksperti vērtēja Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādi […]
24. novembris, 2021

Atbildes uz 2021.gada 10.novembrī vebinārā “Dzīvokļu īpašniekiem: svarīgākais, kas Jums jāzina par mājokļa pārvaldīšanu” uzdotajiem jautājumiem

18. novembris, 2021

Sirsnīgi sveicieni Latvijas valsts svētkos!

11. novembris, 2021

Pārvaldīšanas pamatprincipi

Apsaimniekotājs un namu pārvaldnieks. Kā saprast katra atbildības lomu?
5. novembris, 2021

No nomas regulējuma uz likumiskām zemes lietošanas tiesībām

No 2022.gada 1.janvāra stāsies spēkā jaunais zemes nomas regulējums, t.sk. attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām. Pārejas posmam tiek paredzēts viens gads, lai ēku un dzīvokļu  īpašniekiem, kuriem […]
3. novembris, 2021

Vai Tu dzīvo drošā daudzdzīvokļu namā?

Valsts kontrole 2020.gada sākuma veica revīziju 82 daudzdzīvokļu namos visā Latvijā, kuras laikā nonāca pie secinājuma: tūkstošiem iedzīvotāju dzīvo veselībai un dzīvībai bīstamos namos. Revīzijas laikā […]
19. septembris, 2018

Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir katra īpašnieka pienākums

Dzīvokļa īpašumu kā lietu kopību daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma (DĪL) 3. un 4.pantu veido atsevišķs īpašums un attiecīga kopīpašuma domājamā daļa. Tātad […]
1. augusts, 2018

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi

Īpašuma tiesība uz dzīvokļa īpašumu dzīvokļa īpašniekam rada ne vien pilnīgas varas tiesības uz to, bet arī uzliek noteiktus pienākumus, tostarp dalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, kas […]
8. augusts, 2017

Kopība kā subjekts civilprocesā

Šī raksta mērķis ir apskatīt pārvaldnieka (juridiskās personas) kā dzīvokļu īpašnieku pārstāvja statusu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, pievēršoties pārvaldnieka kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā pārstāvja statusam […]
eStudijas