Daudzdzīvokļu māju siltināšanas
projektu vadība

Kurss paredzēts namu pārvaldniekiem, namu pārziņiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām, lai varētu veiksmīgi īstenot dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu vadību.

Programmas mērķis

Izglītības procesā sniegt izglītojamiem zināšanas, prasmes un kompetences par dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu vadību un pilnveidot vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam projektu vadībā.


Kursa tēmas:

 • Normatīvo aktu regulējums projektu vadībā.
 • Projektu vadīšanas jēdziens un būtība, projekta dzīves cikls.
 • Projekta finansēšanas iespējas (finansējuma piesaiste).
 • Projekta prezentācija un projekta gaitas novērtēšana.
 • Mājas kopsapulces rīkošana un kopības lēmuma pieņemšana projekta vadības procesā.
 • Tehniskās dokumentācijas izstrāde, darbības Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
 • Piegādātāju, izpildītāju atlase un uzraudzība, darbības Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
 • Projekta dokumentācija, tās noformēšana digitālajā vidē.
 • Digitālo rīku pielietošana projektu vadībā (AGILE, SCRUM ietvars, LEAN un KANBAN metodes).
 • Projektu prezentāciju veidošana digitālajā vidē.

Izglītību apliecinošs dokuments

Pēc programmas apguves tiek piešķirta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama vidējā izglītība vai profesionālā izglītība.

Papildinformācija par programmu

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 | 29199108 un saņem papildus informāciju par šo programmu


Programmas akreditācija

Programma akreditēta līdz 01.02.2029.
Programmas licences ID P_6776

Rezultāts

IZGLĪTĪBAS PROCESĀ IESPĒJAS APGŪT:

 • izpratni par projekta jēdzienu un projekta dzīves ciklu;
 • zināšanas par projekta finansēšanas avotiem un prasmi piesaistīt tos;
 • kvalitātes novērtēšanas metodes un prasmi pielietot tās praksē;
 • zināšanas par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) projektu vadības kārtību, izmantojot
 • informācijas tehnoloģijas un pārzinot to praktisko pielietojumu;
 • zināšanas un prasmes par daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču un aptauju rīkošanas īpatnībām elektroniskajā vidē, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS);
 • prasmes izvēlēties projekta piegādātājus un izpildītājus, pielietojot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS), un uzraudzīt tos;
 • zināšanas un prasmes par DME projekta dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu digitālajā vidē;
 • projektu prezentāciju veidošanas procesu, vēstījumu un pasniegšanu;
 • zināšanas par populārākajām prezentācijas programmām, to īpatnībām, par jaunākajām tendencēm prezentāciju un aptauju veidošanā;
 • prasmi izmantot projektu prezentācijās dažādus digitālos rīkus;
 • publiskas uzstāšanās un prezentēšanas prasmes.
Programmas apjoms: 160 stundas
Dalības maksa: 440€
Kursu formāts: tiešsaiste

  Piekrītu personas datu apstrādei.


  • Aija, DME programmas studente
   Ikdienā saskaros ar daudzdzīvokļu māju energoefektvitātes jautājumiem, līdz ar ko nolēmu apgūt programmu. Programma ir ļoti tehniska, praktiska un laikam atbilstoša, jo tēma ir izvirzījusies ka 2022.gada svarīgā tēma pasaulē.
   Aija, DME programmas studente
  • Inna, DME programmas studente
   Ļoti aktuāla tēma - daudzdzīvokļu māju energoefektvitātes projektu vadība. Ir pamatota interese saistībā ar Altum projektu. Saņēmu teoretiskās zināšanas saistībā ar dokumentāciju, reāli visu parādīja un izstāstīja praktiskās daļas laikā. Bija ļoti vērtīgi!
   Inna, DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Noteikti saņēmu vairāk nekā cerēju.
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Vislabāk patika praktiskie piemēri, dažādu situāciju risinājumi
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Jaunākā , aktuālākā likumdošanas informācija, pasniegta saistošā valodā
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Daudz noderīgas informācijas, saliktas loģiskā secībā
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Praktiskie piemēri , pielietojums ikdienā
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Paldies saņēmu , daudz labu ieteikumu projektu jebkuru sagatavošanā , noformēšanā, pasniegšnā
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Izskatīts ļoti daudz specifisku jautājumu no teorētiskās puses, tomēr īpaši vērtīga bija ēku apsekošana klātienē.
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Ļoti labi pasniedzēji un saprotami izskaidrota informācija!
   DME programmas studente
  • DME programmas studente
   Esmu ļoti priecīga par iegūtajām zināšanām. Lieliski!!! Katrā nodarbībā uzzināju kaut ko jaunu un sev noderīgu. Mācību materiāli izcili! Tos izmantoju kā rokasgrāmatu.
   DME programmas studente