Digitālo rīku pielietošana
namu pārvaldīšanā

Kurss tiek piedāvāts namu pārvaldniekiem un namu pārziņiem, kuriem nepieciešams attīstīt un nostiprināt prasmes digitālo rīku pielietošanā dzīvojamo māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā attīstīt un nostiprināt prasmes digitālo rīku pielietošanā namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai veicinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu pārvaldnieku profesionālajā darbībā, komunikācijā un sadarbībā.


Kursa tēmas:

 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošanas organizēšana un būtība.
 • Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzīšana.
 • Pārvaldnieka pienākumi un atbildība.
 • Obligātās pārvaldīšanas darbības.
 • Namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu regulējošie normatīvie akti.
 • Tiesvedības process un dažādu līgumu juridiskie aspekti.
 • Digitālo rīku izmantošana un pielietošana namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
 • Komunikācijas stratēģijas digitālajā vidē.
 • Būvniecības informācijas sistēmas lietošana.
 • Mākoņpakalpojumi, datorprogrammas namu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.
 • Dokumentu pārvaldības būtība un darbības ar dokumentiem digitālajā vidē.

Izglītību apliecinošs dokuments

Pēc programmas apguves tiek piešķirta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama vidējā izglītība vai profesionālā izglītība/pieredze namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Papildinformācija par programmu

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 | 29199108 un saņem papildus informāciju par šo programmu


Programmas akreditācija

Programma akreditēta līdz 01.02.2029.
Programmas licences ID P_6660

Rezultāts

IZGLĪTĪBAS PROCESĀ IESPĒJAS APGŪT ZINĀŠANAS UN PRASMES PAR:

 • daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas principiem, kārtību un specifiku;
 • pārvaldnieka darba organizēšanas pamatprincipiem, pienākumiem un atbildību;
 • obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām;
 • pārvaldīšanas darba plānošanu, organizēšanu un pārraudzīšanu;
 • normatīvo aktu bāzi digitālajā vidē, kas regulē namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • digitālo rīku izmantošanu un pielietošanu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā;
 • darbam nepieciešamām datorprogrammām, tiešsaistes rīkiem un mākoņvidi, attālinātām sapulcēm;
 • informācijas tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;
 • namu pārvaldīšanas dokumentu noformēšanu, Mājas lietas kārtošanu un aktualizēšanu BIS.
Programmas apjoms: 160 stundas
Dalības maksa: 563,20€
Kursu formāts: Tiešsaiste

  Piekrītu personas datu apstrādei.