Efektīva parādu administrēšana dzīvojamo māju apsaimniekošanā. Aktualitātes, jaunākā tiesu prakse, sprieduma atzīšana un izpilde

Video ierakstā ir iespēja saņemt risinājumus situācijām, kad dzīvokļa īpašniekiem ierosināts maksātnespējas process, dzīvokļa īpašnieks miris, dzīvokļa īpašniekam nav mantinieki, nepieciešams celt prasību par parādu tiesā vai ir līgumsods, nokavējuma procenti.


Vebināra programma

  • Efektīvākās metodes parādu atgūšanā. Dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļa īrnieks – likuma attiecināmība, pirmstiesas stadija.
  • Risinājumi, ja dzīvokļa īpašniekiem ierosināts maksātnespējas process.
  • Risinājumi, ja dzīvokļa īpašnieks miris, ja dzīvokļa īpašniekam nav mantinieki. Mantojuma atklāšanās, mantojuma masa. Bezīpašnieka mantas statuss dzīvoklim.
  • Noilguma jēdziens parādu atgūšanā, svarīgākie aspekti, Komerclikuma D daļā noteiktais noilgums, piemērošana.
  • Informācijas iegūšanas veidi prasības celšanai tiesā. Prasība par parāda celšanu tiesā. „Īpašā jurisdikcija”. Izvēles piekritība. Līgumsods, nokavējuma procenti. Prasības nodrošināšana.
  • Jaunākā tiesu prakse parādu piedziņas jautājumos apskatot jaunākos un aktuālākos tiesu nolēmumus.

Lektore

Mg. iur. Dace Vārna.
Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja, Pārvaldnieku izglītības iestādes direktore un pasniedzēja