Efektīvs darbs ar MS Excel, datu analīze
un vizualizācija (ar priekšzināšanām)

Kurss fokusēts uz tiem, kuriem ir priekšzināšanas darbā ar MS Excel, un kuri vēlas nostiprināt savas zināšanas un prasmes par MS Excel izmantošanu profesionālajā darbībā.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā nostiprināt zināšanas un prasmes par MS Excel izmantošanu aprēķinu veikšanai, sarežģītu tabulu veidošanā un panākt, ka izglītojamais izprot, kā optimizēt darbu ar MS Excel programmu, prot izveidot diagrammas labākai datu analīzei, lai efektīvāk analizētu vēlamos datus, veiktu dažādas darbības MS Excel programmā.


Kursa tēmas:

 • Tabulu veidošana un datu formatēšana.
 • Formulas.
 • Diagrammu veidošana, noformēšana.
 • Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru.
 • Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus.
 • Datu importēšana un eksportēšana.
 • Datu analīzes veikšana un statistika.
 • Rakurstabulas, rakursdiagrammas.
 • Makrosi.
 • Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem.

Izglītību apliecinošs dokuments

Pēc programmas apguves tiek piešķirta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama pamatizglītība.

Papildinformācija par programmu

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 | 29199108 un saņem papildus informāciju par šo programmu


Programmas akreditācija

Programma akreditēta līdz 01.02.2029.
Programmas licences ID P_6664

Rezultāts

IZGLĪTĪBAS PROCESĀ IESPĒJAS APGŪT:

 • tabulu veidošanu un datu formatēšanu:
 • formulu izmantošanu;
 • diagrammu veidošanu, noformēšanu (vizualizācija);
 • zināšanas un prasmi aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;
 • datu analīzi, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 • datu pārskatu veidošanu un pielāgošanu;
 • datu importēšanu un eksportēšanu;
 • datu analīzes veikšanu un statistiku;
 • rakurstabulas, rakursdiagrammu (vizualizācija) lietošanā;
 • makrosu pielietošanu;
 • datu tabulas sasaisti ar citiem datiem.
Programmas apjoms: 160 stundas
Iespēja pieteikties līdz 2023.gada 3.maijam
Dalības maksa: 56,32€ (Pilna cena 563,20€, 90% ES līdzfinansējums)
Kursu formāts: tiešsaiste
Maijā plānotas izmaiņas mācību organizēšanas procesā un tās tiks nodrošinātas tiešsaistē.


!!! Lai pieteiktos VIAA 9.kārtas programmai, nospied pogu zemāk:
!!! Ja esi izmantojis abas reizes mācīties par ES fondu finansējumu, iespēja pieteikties mācībām par maksu

  Piekrītu personas datu apstrādei.