Efektīvs darbs ar MS Excel, datu analīze un vizualizācija (iesācējiem)

Kurss fokusēts uz tiem, kuriem nav priekšzināšanu darbā ar MS Excel, un kuri vēlas apgūt zināšanas un prasmes MS Excel izmantošanā datu apjoma apstrādei.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un prasmes MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, tabulu veidošanā, datu apstrādē un analīzē.


Kursa tēmas:

 • Vispārīgās ziņas par darbu ar MS Excel.
 • Šūnas, kolonnas, rindas.
 • Tabulu veidošana un datu formatēšana.
 • Diagrammu veidošana, noformēšana.
 • Formulas.
 • Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtrus.
 • Datu analīzes veikšana un statistika.
 • Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai.
 • Rakurstabulas, rakursdiagramma.

Izglītību apliecinošs dokuments

Pēc programmas apguves tiek piešķirta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama pamatizglītība.

Papildinformācija par programmu

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 | 29199108 un saņem papildus informāciju par šo programmu


Programmas akreditācija

Programma akreditēta līdz 01.02.2029.
Programmas licences ID P_6665

Rezultāts

IZGLĪTĪBAS PROCESĀ IESPĒJAS APGŪT:

 • vispārīgās ziņas par darbu ar MS Excel;
 • prasmes tabulu veidošanā un datu formatēšanā;
 • diagrammu veidošanu, noformēšanu (vizualizācija);
 • aprēķinu veikšanu, izmantojot dažādas funkcijas;
 • datu kārtošanu, noteiktu datu atlasīšanu, izmantojot datu filtru;
 • veikt datu analīzi, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 • datu pārskatu veidošanu un pielāgošanu;
 • informācijas pārnešanu uz MS Word atskaišu sagatavošanai;
 • rakurstabulas un rakursdiagrammas (vizualizācija).
Programmas apjoms: 160 stundas
Dalības maksa: 563,20€
Kursu formāts: Tiešsaiste

  Piekrītu personas datu apstrādei.