Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas namu pārvaldīšanā

Kurss vērsts uz namu pārvaldniekiem un namu pārziņiem, kuriem nepieciešamas zināšanas mūsdienīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbā.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par mūsdienīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu namu pārvaldnieku darbā, lai efektīvi veiktu nekustamo īpašumu, namu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu.


Kursa tēmas:

 • Normatīvo aktu regulējums IT ieviešanā namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
 • Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR jeb GDPR), fiziski tehniskie resursi.
 • Biroja tehniskais aprīkojums, izvietojums, drošības, ergonomikas un veselības aizsardzības aspektā.
 • Internets, interneta pārlūkprogrammas, pakalpojumi, to izmantošanas iespējas.
 • E-pakalpojumi un elektroniskais paraksts.
 • Tiešsaistes informācijas apstrādes un sadarbības rīki, to izmantošanas piemēri.
 • Apjomīgu dokumentu sagatavošana, pievienojot galveni, kājeni, vēres, šķērsatsauces (mijnorādes) tabulas, attēlus un citus objektus, kā arī satura, priekšmetu un literatūras saraksta rādītājus.
 • Dokumentu kopīgas rediģēšanas iespējas un seriālo dokumentu veidošana un izplatīšana.
 • Datu ievade, apstrāde un vizualizācija, izmantojot izklājlapu lietotni, t.sk. veicot aprēķinus, datu kārtošanu, atlasi, statistisko analīzi un pārstrukturēšanu.
 • Prezentācijas sagatavošana un demonstrēšana, izmantojot prezentācijas lietotni, iekļaujot dažādus objektus, t.sk. skaņu un videoklipus, un papildinot prezentāciju ar dažādiem animācijas efektiem.
 • Namu pārvaldnieku darbs BIS elektroniskajā vidē.
 • Darbs ar ūdens, siltuma u.c.inženierkomunukāciju uzskaites sistēmām.
 • Plakātu, plūsmas diagrammu, shēmu un vienkāršu skiču vai rasējumu veidošanas rīki un lietotnes.

Izglītību apliecinošs dokuments

Pēc programmas apguves tiek piešķirta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību .


! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama vidējā izglītība vai profesionālā izglītība/pieredze namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Papildinformācija par programmu

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 | 29199108 un saņem papildus informāciju par šo programmu


Programmas akreditācija

Programma akreditēta līdz 01.02.2029.
Programmas licences ID P_6682

Rezultāts

 • orientēties normatīvajos aktos, kas reglamentē informācijas tehnoloģiju ieviešanu un namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
 • izprast un analizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju teorētiskos pamatus;
 • izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt piemērotus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbā un dažādu problēmu risināšanā;
 • droši un atbildīgi lietot biroja informācijas tehnoloģijas;
 • sagatavot dokumentus, izprast to apriti un izplatīt dokumentus digitālajā vidē;
 • veikt datu apstrādi, analīzi un vizualizāciju;
 • izmantot darbā specifikās profesionālās darbības atbalsta lietotnes un programmvadāmās un datu ieguves ierīces, rīkoties un darboties Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) elektroniskajā vidē;
 • sagatavot augsta līmeņa prezentācijas un prezentēt tās plašai auditorijai.
Programmas apjoms: 160 stundas
Dalības maksa: 563,20€
Kursu formāts: Tiešsaiste

  Piekrītu personas datu apstrādei.