IT risinājumi namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Kurss paredzēts namu pārvaldniekiem un namu pārziņiem, kuri vēlas apgūt zināšanas un prasmes mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju (IT) pielietošanā namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbā.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju (IT) pielietošanu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbā un attīstīt namu pārziņiem spēju izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt piemērotus IT risinājumus namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanai.


Kursa tēmas:

 • Normatīvo aktu regulējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanai, IT ieviešanā namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
 • Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR jeb GDPR), fiziski tehniskie resursi.
 • Informācijas tehnoloģiju teorētiskie pamati.
 • Būves ekspluatācijas lietas, Mājas lietas kārtošana BIS, BIS autentifikācijas rīki.
 • Daudzdzīvokļu īpašnieku lēmumprojektu (aptauju) izveidošana un kopsapulču sasaukšana BIS.
 • Specializētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas programmatūra.
 • Darbs ar grāmatvedības un rēķinu programmām.
 • Valsts un pašvaldības ePakalpojumi, mājas lapas, sociālie tīkli, saziņas platformas, e-pasts.
 • SmartID, internetbanka, eParaksts un eParaksts mobile, eAdrese.
 • Lietu nomenklatūra, dokumentu sagatavošana, glabāšana, mākoņpakalpojumi darbam ar dokumentiem.
 • Telemetrija, sensori, attālinātā kontrole un vadība.
 • BMS – automatizācijas risinājumi vienotai apgaismojuma, telpu klimata, enerģijas patēriņa, ēku drošības un piekļuves sistēmu pārvaldībai.

Izglītību apliecinošs dokuments

.Pēc programmas apguves tiek piešķirta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību


! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama vidējā izglītība vai profesionālā izglītība/pieredze namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Papildinformācija par programmu

Raksti parvaldnieks@forcelex.lv vai zvani 26537334 | 29199108 un saņem papildus informāciju par šo programmu


Programmas akreditācija

Programma akreditēta līdz 01.02.2029.
Programmas licences nr.: P_6680

Rezultāts

IZGLĪTĪBAS PROCESĀ IESPĒJAS APGŪT ZINĀŠANAS UN PRASMES:

 • orientēties normatīvajos aktos, kas reglamentē informācijas tehnoloģiju ieviešanu namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
 • izprast informācijas tehnoloģiju teorētiskos pamatus;
 • analizēt mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas;
 • identificēt vienkāršas privātuma politikas nostādnes par personas datu izmantošanu digitālā pakalpojuma ietvaros;
 • rīkoties un darboties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
 • izmantot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbā.
Programmas apjoms: 160 stundas
Dalības maksa: 563,20€
Kursu formāts: Tiešsaiste

  Piekrītu personas datu apstrādei.