Latviešu valoda (A1)

Programma sniedz iespēju integrēties Latvijas vidē, apgūstot pamata latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas vienkāršās sadzīves situācijās.

Šīs prasmes tiek piedāvāts apgūt galvenokārt mācību dialogos, situāciju simulācijās, vingrinājumos un darbā ar rakstītu un runātu tekstu.

Programmas apguve sagatavo tālākai valodas zināšanu un prasmju pilnveidei. Nodarbības notiek tiešsaistē, kas ļauj apgūt valodu attālināti, bet, tai paša laikā, kontaktēties ar tautiešiem no visas Latvijas.

MĀCĪBU METODES:
 • mācību dialogi
 • situāciju simulācijas
 • lomu spēles
 • elektronisko vārdnīcu izmantošana
 • darbs ar darba lapām
 • vārdnīcas veidošana
 • skaļā lasīšana
 • audioierakstu klausīšanās
 • domu kartes veidošana
 • vienkāršu krustvārdu mīklu minēšana
 • lingvistiskās ainavas iepazīšana
 • tālmācības elementi kursa satura apgūšanai e-vidē
MĀCĪBU SATURA TEMATI:
Latviešu valodas alfabēts. Iepazīšanās. Dažādas laipnības izpausmes formas. Dzīves vieta. Dzīves apstākļi. Izglītība. Darbs. Kalendārs. Laiks. Satiksme un transports. Sadzīves pakalpojumi. Pirkumi. Ēdināšana un ēdienkarte. Veselība. Brīvais laiks. Latvija.

Mācības tiks organizētas ievērojot Latviešu valodas aģentūras izstrādātos metodiskos materiālus latviešu valodas prasmju līmenim un ieteiktajai tematikai, kā arī pasniedzēja izstrādātajiem materiāliem.
Programmas apjoms: 120 stundas
Cena: 360€
Tuvākie kursi: 2022.gada jūnijs
Kursu formāts: attālināti

Vēlies pieteikties?

  Piekrītu personas datu apstrādei.