Mājas kopsapulces organizēšana
un kopības lēmuma pieņemšana

Dzīvokļu īpašnieku kopība ir augstākā lēmējinstitūcija dzīvojamā mājā. Prasmīga kopības lēmuma projekta sagatavošanas atslēga ir labas zināšanas šajos jautājumos. Vebinārā uzzināsi kā prasmīgi sagatavot un precīzi noformulēt lēmuma projektu, runāsim par tiem jautājumiem, kurus var risināt tikai kopība, analizēsim biežākās kļūdas sagatavojot lēmumus balsošanai. Apskatīsim arī jauno kārtību pilnvarojumam, sapulces sasaukšanai un balsojuma nodošanai pirms sapulces. Elektroniskās kopsapulces organizēšanas īpatnības.

Vebināra programma

 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veidi.
 • Kopības tiesību apjoms.
 • Kas var ierosināt kopības lēmumu pieņemšanu?
 • Prasmīga lēmuma projekta sagatavošanas atslēga.
 • Lēmuma sagatavošanas process. Piemēri. Ceļa zīmes uzstādīšana, lietošanas kārtība, u.c.
 • Kas ir kopības ekskluzīvā kompetence jeb lēmumi, kurus var pieņemt tikai kopība? Īpašo likuma prasību ievērošana.
 • Kādus jautājumus kopības vietā noteikti nedrīkst risināt biedrība vai pilnvarnieks?
 • Pilnvarojums ( forma, saturs)
 • Kvorums jeb atsevišķu jautājumu risināšanas īpatnības
 • Lēmuma apstrīdēšana ( termiņš, iebildumi, procesa kļūdas)
 • Biežāko kļūdu apskats/analīze no tiesu prakses

Lektore

Mg. iur. Dace Vārna.
Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.