Kvalifikācija «Namu pārzinis»

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (4.LKI līmenis)

Profesionālās tālākizglītības programma ikvienam, kurš vēlas uzsākt vai turpināt karjeru nekustamā īpašuma apsaimniekošanā

Mācību priekšmeti

 • Nekustamā īpašuma (mājokļi) pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana un būtība
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas normatīvais regulējums
 • Saskarsme, komunikācija un ētika namu pārvaldīšanā
 • Ēku un būvju dzīves cikls
 • Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
 • Inženierkomunikācijas un to uzturēšana ēkās un būvēs
 • Remonta darbu plānošana un organizēšana
 • Saimnieciskās darbības pamati pārvaldniekiem
 • Energoefektivitātes īstenošana un energoaudits
 • Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
 • Pārvaldnieka atbildība risku apdrošināšanā
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamati
 • Dokumentu pārvaldība nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

Mācības vada

Augsti kvalificēti pasniedzēji — praktizējoši nozares speciālisti un publikāciju autori, kuri palīdzēs ar praktiskiem risinājumiem jebkurā jautājumā.

! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētus, darba tirgus prasībām atbilstošus namu pārziņus, kas spētu patstāvīgi pārvaldīt un apsaimniekot namus, pildot namu pārziņa profesijas standartā noteiktos pienākumus.


Rezultāts

Pēc mācību kursa apguves spēsiet prasmīgi vadīt un organizēt ikdienas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu, nodrošināt saprātīgu daudzdzīvokļu mājas uzturēšanu, kā arī ātri un efektīvi risināt dažādas problēmas, pildot namu pārziņa pienākumus.

Kursa apjoms: 960 stundas
Prakses apjoms: 240 stundas
Programmas licences nr.: 2-07e/3343
Tuvākie kursi: 02.02.2023.

Programmas direktore

Mg. iur. Dace Vārna - eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi.

Papildinformācija par programmu: +371 29199108


 • Mācības Pārvaldnieku izglītības centrā: sapratne, kontakts ar studentu, iesaiste, interese, ātrā atgriezeniskā saite, vārdiskais izskaidrojums vērtējumam
 • Perfekta izglītības iestāde! Kurss saprotams, secīgs, mājas darbi teoriju nostiprinoši.
 • Patika viss! MILZIGS PALDIES!!! Ļoti noderīgi. Nomenklatūras ieviešana ir jebkuram uzņēmumam nozīmīgs darbs.
 • Īsi, konkrēti par svarīgo! Lieliska izglītības iestāde!
 • Ļoti patika mācību programmas komandas profesionālisms, pieeja atbildot uz jautājumiem. Ļoti izsmeļoši!
 • Kvalifikācijas programmā “Namu pārzinis” interesantas un noderīgas lekcijas! Pasniedzēji ir lieliski savas jomas speciālisti!
 • Ļoti vērtīgas zināšanas, kuras dod sapratni par procesu kārtību!
 • Saņēmu to, ko cerēju. Vērtīgas zināšanas, kuras ideāli apvieno teoriju ar praksi!
 • Noteikti saņēmu visu, ko cerēju. Izglītības iestādes līmenis lielisks un visu saprotami izklāsta!
 • Saņēmu visu ko cerēju un necerēju! Ļoti interesantas lekcijas!
 • Pasniedzējai Dacei Vārnai ir atbilstoša kompetence šim kursam "Namu pārzinis". Pasniedza vielu saprotamā valodā.
 • Ļoti vērtīgs priekšmets. Pasniedzēja - Dace Vārna - prata izskāstīt mācību vielu. Tieši praktiskā un teorētiskā apvienojums, jo tas liek labāk izprast. No Daces tika saņemts vairāk kā cerēts. Liels PALDIES viņai!!!
 • Vairāk šādu pasniedzēju ka Dace Vārna un visi būs teicamnieki. Cepuri nost šīs pasniedzējas priekšā. Ļoti laba komunikācija ar pasniedzēju, prot labi izskaidrot vielu, loti zinoša un jauka pasniedzēja!
 • Katra stunda bija jaunu zināšanu pilna. Noderīgākās no visām lekcijām. Pie Daces Vārnas klausīties lekcijas un mācīties bija patiess prieks!
 • Lielais informācijas daudzums tika loģiski sadalīts, saprotami izklāstīts, ar piemēriem un izskaidrojumiem. Brīnišķīgi!
 • Vislabākā pasniedzēja - Dace Vārna, ar vislielāko pieredzi un zināšanām. Viens no labākajiem kursiem namu pārziņiem, ļoti novērtēju pasniedzējas sniegtās zināšanas.
 • Perfekti radīta pasniedzēja Dace Vārna šim kursam, saskare laba, orientēta uz rezultātu un zināšanu pasniegšanu. Tēmas paskaidrojumi un atbildes uz jautājumiem bija ļoti korektas. Viss bija noderīgs
 • Esmu pilnībā apmierināta ar kursu priekš namu pārziņiem. Profesionāla pieeja, viegla un saprotama valoda, izcils sniegums. Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
 • Ļoti patika programma "Namu pārzinis" nodarbības, daudz noderīgas informācijas. Teikšu, ka varējā būt vairāk nodarbību. Viss bija labi noorganizēts, Paldies!

PIETEIKUMA FORMA
  Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  ! Lai uzsāktu mācības šajā programmā, Jums ir nepieciešama vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība. Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

  Mācību apguve paredzēta 2 reizes nedēļā vakaros (attalināti) un 3 sestdienas klātienē.