Iepazīsti mūs


Mūsu darbības pamatā — personiska pieeja klientam un rūpīga esošās situācijas izpēte

Force Lex dibināts 2013. gadā un sniedz juridisku palīdzību klientiem civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomās. 2017. gada vasarā tas uzsāka semināru organizēšanu, laika gaitā uzkrātās zināšanas un pieredzi nododot tālāk. Esam palīdzējuši klientiem nekustamā īpašuma atzīšanas, zemes reformas, namīpašumu denacionalizācijas, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un lietu tiesībās, kā arī esam iekrājuši lielu pieredzi maksātnespējas procesa lietās, parādu piedziņas procesos u.c. lietās.

Mūsu pieredze liecina, ka tiesvedības procesos izšķiroša nozīme var būt pat sīkumam, tādēļ tiek izpētīti ne tikai attiecīgie normatīvie akti, bet arī judikatūra un tiesību doktrīna. Mēs izvērtējam katru niansi, lai atrastu nepieciešamo teorētisko un praktisko bāzi labvēlīga rezultāta sasniegšanai.

Birojs nodrošina klientu interešu pārstāvību ne tikai tiesās, bet arī meklējot risinājumus ārpustiesas kārtībā.

Esam gandarīti, ja izdodas palīdzēt klientiem darījumu sagatavošanas stadijā, tā ļaujot izvairīties no strīdiem nākotnē un pasargājot savus klientus no laika un līdzekļu izšķērdēšanas. Piedaloties darījumu slēgšanas sarunās, mēs konsekventi aizsargājam savu klientu intereses, taču esam gatavi arī kompromisiem, lai formālas juridiskas domstarpības nebūtu šķērslis būtisku rezultātu sasniegšanai.

Tiesas spriedumi ar mūsu juristu piedalīšanos kļūst par paraugu tiesību normu interpretācijai un turpmākai piemērošanai

Praksē sekmīgi rasti risinājumi klienta interešu aizsardzībai starptautiskās institūcijās, piemēram, Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Vieni no zinošākajiem ekspertiem īpašuma tiesību un ar to saistīto jautājumu jomā

Profesionāli veicam tiesisko problēmu analīzi, juridisku atzinumu sagatavošanu un konsultācijas visās biroja darbības jomās

eStudijas