Misija & vīzija

Par mums Par izglītības iestādi Misija & Vīzija Dokumenti Sadarbība Komanda

Vīzija - kļūt par nozares vadošo ekspertu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, nodrošināt profesionālo pilnveidi un tālākizglītību, piešķirot atbilstošu profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Misija - izmantojot ilgtermiņa profesionālo pieredzi nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, piesaistot vadošos jomas ekspertus, nodrošināt augsta līmeņa izglītības kvalitāti. Būt atbalstam pārvaldīšanas jomas izaicinājumu risināšanā un veidot mūsdienīgu mācību procesu, kas sniedz kvalitatīvas zināšanas un prasmes izglītojamo ikdienas darbu veikšanai.

Stratēģija - izglītības iestāde īsteno nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomas prasībām atbilstošu izglītību ar mūsdienīgu pieeju mācību procesam.

Mērķi: sakārtot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomu Latvijā.
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

  • izstrādāt kvalitatīvas, darba tirgus reālajām prasībām atbilstošas izglītības programmas;
  • īstenot ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītas izglītības programmas, palielinot kompetentu profesionāļu skaitu un pakalpojumu pieejamību;
  • radīt apstākļus izglītojamo profesionālās kompetences celšanai, veicinot profesionālo un personisko izaugsmi;
  • pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa metodisko un organizatorisko nodrošinājumu.