fbpx

Misija & vīzija

Par mums Par izglītības centru Misija & Vīzija Dokumenti

Vīzija- Kļūt par vadošo izglītības iestādi mājokļu apsaimniekotāju profesionālās izglītības nodrošināšanā un kvalifikācijas celšanā.

Misija- Izmantojot ilgtermiņa profesionālo pieredzi nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā, nodrošināt segumu reālo pārvaldīšanas darbību profesionālā izpildē namu apsaimniekošanā un ar to saistītajās nozarēs.

Stratēģija- izglītības iestāde īsteno nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares prasībām atbilstošu izglītību.

Mērķi: - Sakārtot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozari Latvijā nodrošinot:

  • kvalitatīvu, darba tirgus reālajām prasībām atbilstošu izglītības programmu izstrādi;
  • ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistīto izglītības programmu apguvi, palielinot kompetentu profesionāļu skaitu un pakalpojumu pieejamību;
  • apstākļus izglītojamo profesionālās kompetences celšanai, veicinot profesionālo un personisko izaugsmi;
  • pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa metodisko un organizatorisko nodrošinājumu.
eStudijas