fbpx

Aktualitātes dzīvojamo māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Jaunie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Problēmjautājumi un to veiksmīgi risinājumi

Visiem, kas apsaimnieko un pārvalda mājas! Iesakām arī Biedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām!
Tiesību akti paredz virkni būtisku izmaiņu, kas samērojamas gan ar dzīvojamās mājas īpašnieku ierobežoto maksātspēju, gan prasībām pārvaldniekam. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. panta otrās daļas 1. punktam obligāti veicamā pārvaldīšanas darbība ir dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Ar jaunajiem grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā atvieglota ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana – samazināts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu vairākums, kas attiecas uz visu dzīvojamajā mājā esošo dzīvokļu īpašumiem un ir vērsti uz dzīvojamās mājas saglabāšanu un uzlabošanu. Seminārā tiks skaidrots uz kādiem lēmumiem attieksies atvieglojumi, kā jaunais regulējums piemērojams, kādus citus būtiskus jautājumus, t.sk. kopīpašuma attiecības, skar jaunie likuma grozījumi.

Būtisks jaunums ir ilgi gaidītie likuma grozījumi, kas palīdzēs atvieglot parādu atgūšanu par mājas pārvaldīšanas izdevumiem. Saeima 21.janvārī trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot, ka no naudas, kas saņemta par pārdotu ar ķīlu apgrūtinātu nekustamo īpašumu, apmierināmi arī prasījumi par maksājumiem, kas saistīti ar īpašuma pārvaldīšanu un dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Ar grozījumiem paredzēts, ka turpmāk dzīvojamās mājas pārvaldītājs, izvērtējot situāciju, varēs noteikt, vai apsekojamas visas, vai tikai daļa vai konkrētas telpu grupas, piemēram, ņemot vērā konkrēta stāvvada pārbaudes nepieciešamību. Izmaiņas attiecas arī uz pienākumu dzīvojamās mājas pārvaldītājam plānot pasākumus, kurus ieteicis neatkarīgs eksperts apkures sistēmas vai gaisa kondicionēšanas sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai, gadījumā, ja nepieciešams veikt dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Semināra programma:
1. Aktuālākais likumdošanā, nozares attīstība.
2. Raksturīgākās kļūdas normatīvo aktu piemērošanā un kā no tām izvairīties turpmāk.
3. Dzīvokļa īpašnieka un pārvaldnieka atbildība mājas pārvaldīšanā. Tiesu prakse. Administratīvais sods un civiltiesiskā atbildība par pārvaldnieka pienākumu nepildīšanu;
4. Normatīvo aktu attiecināmība uz pārvaldīšanas līguma noteikumiem;
5. Starpniecība – saņemto maksājumu summas pārskaitīšanai dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam (maksa par apkuri, elektroenerģiju, ūdens piegādi). Ieņēmumi, atlīdzība par sniegtajiem starpnieka pakalpojumiem;
6. Datu aizsardzības regulas piemērošana dzīvojamo māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.
7. Jaunākais tiesu prakses apskats.
8. Jautājumi un atbildes

Pieteikšanās Force Lex mājaslapā https://www.forcelex.lv/kursi-un-seminari/

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība. Semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos semināram Webex.
Pēc reģistrēšanās semināram tiks izrakstīts rēķins.

Atsaucot savu dalību seminārā: * 5 darba dienas pirms semināra, ir iespēja apmeklēt citu semināru.

Saskaņojot ar semināra organizatoru, e-semināru var apmeklēt cita persona


  Piesakies!

  Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo)

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  28.05.2021
  Expired!

  Norises laiks

  10:00 - 13:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Norises vieta

  Biznesa augstskola «Turība»
  C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi, Biznesa augstskolas «Turība» un PII lektore. Asociācijas “Mājoklis” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.


   Piesakies!

   Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo)

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.

   eStudijas