E-seminārs:Aktualitātes dzīvojamo māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Problēmjautājumi un to veiksmīgi risinājumi. Jaunākā tiesu prakse

Veiksmīgu darbošanos nozarē nodrošina zināšanas un informētība par aktuālāko, kā arī prasmes atrast risinājumu problēmjautājumos. Būtiski ir zināt par dzīvokļa īpašnieka un pārvaldnieka atbildības sadalījumu mājas pārvaldīšanā un atbildību/sekām par likumā noteiktu pienākumu nepildīšanu.
Seminārā tiks apskatīti paši aktuālākie jautājumi dzīvojamo māju pārvaldīšanā, apsaimniekošanā, t.sk. normatīvo aktu piemērošanas problēmjautājumi un aktuālā tiesu prakse.

E-semināra programma:
1. Aktuālākais likumdošanā, nozares attīstība.
2. Raksturīgākās kļūdas normatīvo aktu piemērošanā un kā no tām izvairīties turpmāk.
3. Dzīvokļa īpašnieka un pārvaldnieka atbildība mājas pārvaldīšanā. Tiesu prakse. Administratīvais sods un civiltiesiskā atbildība par pārvaldnieka pienākumu nepildīšanu;
4. Normatīvo aktu attiecināmība uz pārvaldīšanas līguma noteikumiem;
5. Starpniecība – saņemto maksājumu summas pārskaitīšanai dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam (maksa par apkuri, elektroenerģiju, ūdens piegādi). Ieņēmumi, atlīdzība par sniegtajiem starpnieka pakalpojumiem;
6. Datu aizsardzības regulas piemērošana dzīvojamo māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.
7. Jaunākais tiesu prakses apskats.

Semināra cena 69 EUR, piesakoties līdz 05. janvārim. Pēc 05.janvāra semināra cena 79 EUR.

Pieteikšanās zemāk pieteikuma formā.

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība. Semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos semināram Webex.

Vietu skaits ierobežots!

Pēc reģistrēšanās semināram tiks izrakstīts rēķins. Lai saglabātu agrās pieteikšanās cenu, veiciet apmaksu rēķinā norādītajā laikā.
Atsaucot savu dalību seminārā: *5 darba dienas pirms semināra dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru.

*1 dienu pirms semināra vai semināra dienā, dalības maksa netiek atgriezta. Saskaņojot ar semināra organizatoru, semināru var apmeklēt cita persona.


Piesakies!

Piekrītu personas datu apstrādei.

Datums

05.02.2021

Norises laiks

10:00 - 13:00

Maksa

69,00 €

Formāti

Attālināti

Norises vieta

Biznesa augstskola «Turība»
C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

    Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


Piesakies!

Piekrītu personas datu apstrādei.

Comments are closed.