fbpx

Papildus seminārs: Apsaimniekošanas darbu tāmes un darba plāna sagatavošana (2017.g.11.jūlija MK noteikumi Nr.408).Juridiskie un praktiskie risinājumi

Aktuāls seminārs pārvaldniekiem, apsaimniekotājiem, grāmatvežiem, ekonomistiem!
Ar 2017. gada 11. jūlija MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” stājās spēkā izmaiņas esošajā kārtībā, kādā būs aprēķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, precīzāk nosakot māju pārvaldnieku pienākumus (ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus) dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības vai nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to.
Ar MK noteikumiem būtiski izmainīts tāmes un darba plāna  pārskats, kā arī tajos iekļaujamās pozīcijas (MK noteikumu 1., 2., 3. pielikums).
Seminārā tiks sniegta informācija par tāmes un darba plāna  praktiskas sagatavošanas jautājumiem, juridiskiem un praktiskiem risinājumiem, piedāvājot piemērus un analizējot iekļaujamās pozīcijas.
Semināra programma:
1. Tāmes un darba plāna  sagatavošanas juridiskie un praktiskie jautājumi.  Tāmē/darba plānā iekļaujamo pozīciju praktiskie aspekti.
2. Valsts kontroles revīzijas atzinumu kopsavilkums un ieteikumi.
3. Grāmatvedības politikā iekļaujamās pārvaldīšanas izmaksu veidošanas metodes.
4. Jēdziens “ faktiskie mājas uzdevumi”.
5. Pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas mehānisms (formula).Tiešās un netiešās izmaksas.
6. Uzkrājumi.
7. Kādus izdevumus turpmāk pārvaldnieks tāmē varēs neietvert.
8. Mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto maksājumu par pārvaldīšanu apstiprināšanas vai noraidīšanas jaunā kārtība.
9. Pārvaldīšanas izdevumu izsekojamība, nodalot obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām nepieciešamos maksājumus, kā arī atlīdzību par pārvaldīšanu no maksājuma par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem.


  Piesakies!

  Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo)

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  21.09.2021
  Expired!

  Norises laiks

  13:00 - 15:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi, Biznesa augstskolas «Turība» un PII lektore. Asociācijas “Mājoklis” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.


   Piesakies!

   Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo)

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.

   eStudijas