Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu. Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām (seminārs par un ap jaunākajām atziņām 12.12.2019. AT Civillietu departamenta sprieduma lietā Nr.SKC-109/2019)

Seminārs izstrādāts, pamatojoties uz jaunākajām atziņām 12.12.2019. Civillietu departamenta sprieduma lietā Nr. SKC-109/2019.

Semināra programma

 1. Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida tiesību subjekts, kas spēj iegūt mantu, uzņemties saistības un būt par atbildētāju vai prasītāju tiesā.
 2. Tiesiskās attiecības ar trešajām personām.
 3. Pārvaldnieka rīcība tiesiskās attiecībās, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.
 4. Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām.
 5. Kopības manta. Dzīvokļu īpašnieku kopības saistības pret trešajām personām.
 6. Dzīvokļa īpašnieka pienākums līdzdarboties kopības lēmumu pieņemšanā un sniegt nepieciešamo finansiālo ieguldījumu, lai nodrošinātu iespēju kopībai izpildīt savas saistības pret trešajām personām.
 7. Pamats radīto zaudējumu atlīdzināšanas prasībai pret attiecīgo dzīvokļa īpašnieku.
 8. Katra dzīvokļu īpašnieka atbildība pret dzīvokļu īpašnieku kopību proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam (attiecīgās kopīpašuma daļas apmēram).
 9. Dzīvokļu īpašnieka personiska (tieša) atbildība par kopības saistībām pret trešajām personām.  Dzīvokļa īpašnieka atbildība par tām kopības saistībām (to daļu), kuru neizpilde izriet no konkrētā dzīvokļa īpašnieka pienākuma neizpildes.
 10. Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu.
 11. Pienākums nekavējoši uzsākt nepieciešamās darbības pārvaldīšanas izdevumu parāda atgūšanai, nepieļaujot tā nesamērīgu uzkrāšanos un tādējādi kaitējuma nodarīšanu dzīvokļa īpašnieku kopības likumīgajām interesēm. Minētā pienākuma neizpilde kā pamats pārvaldnieka atbildībai pret kopību.
 12. Pārvaldnieka pienākums katras dzīvokļu īpašnieku kopības līdzekļu saglabāšanā. Atsevišķs kopības noguldījumu konts kredītiestādē.
 13. Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem piemērojamie noilguma termiņi. Kad piemērojams trīs gadu noilgums, kad – desmit gadu?

E-semināra cena 59 EUR.

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība. Semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos semināram Webex.

Vietu skaits ierobežots!

Pēc reģistrēšanās e-semināram tiks izrakstīts rēķins.

Atsaucot savu dalību seminārā: *5 darba dienas pirms semināra dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru. *2 dienu pirms semināra vai semināra dienā, dalības maksa netiek atgriezta. Saskaņojot ar semināra organizatoru, semināru var apmeklēt cita persona

 


  Piesakies!

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  28.05.2021

  Norises laiks

  10:00 - 13:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Norises vieta

  Biznesa augstskola «Turība»
  C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


   Piesakies!

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.