fbpx

Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu. Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām (seminārs par un ap jaunākajām atziņām 12.12.2019. AT Civillietu departamenta sprieduma lietā Nr.SKC-109/2019)

Seminārs izstrādāts, pamatojoties uz jaunākajām atziņām 12.12.2019. Civillietu departamenta sprieduma lietā Nr. SKC-109/2019.

Semināra programma

 1. Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida tiesību subjekts, kas spēj iegūt mantu, uzņemties saistības un būt par atbildētāju vai prasītāju tiesā.
 2. Tiesiskās attiecības ar trešajām personām.
 3. Pārvaldnieka rīcība tiesiskās attiecībās, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.
 4. Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām.
 5. Kopības manta. Dzīvokļu īpašnieku kopības saistības pret trešajām personām.
 6. Dzīvokļa īpašnieka pienākums līdzdarboties kopības lēmumu pieņemšanā un sniegt nepieciešamo finansiālo ieguldījumu, lai nodrošinātu iespēju kopībai izpildīt savas saistības pret trešajām personām.
 7. Pamats radīto zaudējumu atlīdzināšanas prasībai pret attiecīgo dzīvokļa īpašnieku.
 8. Katra dzīvokļu īpašnieka atbildība pret dzīvokļu īpašnieku kopību proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam (attiecīgās kopīpašuma daļas apmēram).
 9. Dzīvokļu īpašnieka personiska (tieša) atbildība par kopības saistībām pret trešajām personām.  Dzīvokļa īpašnieka atbildība par tām kopības saistībām (to daļu), kuru neizpilde izriet no konkrētā dzīvokļa īpašnieka pienākuma neizpildes.
 10. Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu.
 11. Pienākums nekavējoši uzsākt nepieciešamās darbības pārvaldīšanas izdevumu parāda atgūšanai, nepieļaujot tā nesamērīgu uzkrāšanos un tādējādi kaitējuma nodarīšanu dzīvokļa īpašnieku kopības likumīgajām interesēm. Minētā pienākuma neizpilde kā pamats pārvaldnieka atbildībai pret kopību.
 12. Pārvaldnieka pienākums katras dzīvokļu īpašnieku kopības līdzekļu saglabāšanā. Atsevišķs kopības noguldījumu konts kredītiestādē.
 13. Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem piemērojamie noilguma termiņi. Kad piemērojams trīs gadu noilgums, kad – desmit gadu?
 Piesakoties līdz 25.augustam semināra cena 69 EUR. Pēc 25. augusta- semināra cena 79 EUR.

Pieteikšanās zemāk pieteikuma formā.

Cenā iekļauta kafija/tēja, pusdienas, bezmaksas autostāvvieta, izdales materiāli un apliecība. Seminārs tiek nodrošināts atbilstoši aprīkotās (2 m distanci nodrošinošās), labi vēdinātās, dezinficētās telpās, dalībniekiem pieejami dezinfekcijas līdzekļi.

Vietu skaits ierobežots!

Pēc reģistrēšanās semināram tiks izrakstīts rēķins. Lai saglabātu agrās pieteikšanās cenu, veiciet apmaksu rēķinā norādītajā laikā.

Atsaucot savu dalību seminārā: *5 darba dienas pirms semināra dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru.

*mazāk kā 5 dienas pirms semināra, dalības maksa netiek atgriezta. Saskaņojot ar semināra organizatoru, semināru var apmeklēt cita persona.

 


  Piesakies!

  Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  02.10.2020
  Expired!

  Norises laiks

  10:00 - 13:20

  Maksa

  69,00 €

  Formāti

  Klātienē

  Norises vieta

  Biznesa augstskola «Turība»
  C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi, Biznesa augstskolas «Turība» un PII lektore. Asociācijas “Mājoklis” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.


   Piesakies!

   Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.