E-seminārs: Kā prasmīgi apsaimniekot un pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Problēmjautājumi/risinājumi. Aktuālā tiesu prakse

E-seminārs visiem, kas apsaimnieko vai/un pārvalda dzīvojamās mājas un vēlas uzzināt vairāk par šīs nozares specifiku, “zemūdens akmeņiem”, risinājumiem  problēmsituācijās.

E-semināra programma:

 1. Dzīvojamās mājas kopīpašuma/atsevišķa īpašuma statuss, piemērojamais regulējums.
 2. Dzīvokļu īpašnieku kopības statuss, lēmuma pieņemšanas procedūra, sekas. Visbiežāk pieļautās kļūdas lēmumu noformēšanā. Biedrības, kooperatīvās sabiedrības kā pārvaldīšanas formas.
 3. Pārvaldnieka statuss. Vai pārvaldnieks darbojas kopības vārdā vai vietā?
 4. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, līgumā iekļaujamie nosacījumi, tā saistošais spēks un sekas. Kam noteikti jābūt pārvaldīšanas līgumā.
 5. Par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu. Ko saprot ar jēdzienu “nesaņemts pakalpojums” (ūdens zudumi, daļēji sniegti pārvaldīšanas pakalpojumi). Uzkrājumi.
 6. Zemes noma – svarīgākais un aktuālākais. Funkcionāli piesaistītā zemesgabala jēdziens.
 7. Pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšana. Pārvaldnieka maiņa. Pieņemšanas-nodošanas akts. Domstarpību protokols. Jaunākā tiesu prakse.
 8. Tiesu prakses paši aktuālākie jautājumi (kopības lēmuma atcelšana, apstrīdēšana, prasības pret pārvaldnieku, zaudējumu piedziņa, administratīvais process un/vai civilprocess);
 9. Jautājumi un atbildes

Pirms semināra iespējams elektroniski iesūtīt Jūs interesējošos jautājumus diskusijai. Visi dalībnieki saņems dokumentu paraugus!

E-semināra cena 59 EUR

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība,  e-semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos semināram Webex

Pieteikšanās zemāk pieteikuma formā.

Pēc reģistrēšanās e-semināram tiks izrakstīts rēķins.

Atsaucot savu dalību e-seminārā: *2 darba dienas pirms e-semināra  ir iespēja apmeklēt citu e-semināru.Saskaņojot ar e-emināra organizatoru, e-semināru var apmeklēt cita persona.


  Piesakies!

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  05.03.2021

  Norises laiks

  10:00 - 13:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Norises vieta

  Biznesa augstskola «Turība»
  C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


   Piesakies!

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.