Efektīva parādu administrēšana dzīvojamo māju apsaimniekošanā. Aktualitātes, jaunākā tiesu prakse, sprieduma atzīšana un izpilde. Lektore: Mg. iur. Dace Vārna

Seminārs notiek:
2022.gada 18.februārī no plkst. 10.00 – 13.00
Norises vieta: MS Teams platformā
Lektore: Mg. iur. Dace Vārna, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriskonsulte, BA Turība pasniedzēja.

E-semināra programma:

 1. Efektīvākās metodes parādu atgūšanā. Dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļa īrnieks – likuma attiecināmība, pirmstiesas stadija.
 2. Risinājumi, ja dzīvokļa īpašniekiem ierosināts maksātnespējas process.
 3. Risinājumi, ja dzīvokļa īpašnieks miris, ja dzīvokļa īpašniekam nav mantinieki. Mantojuma atklāšanās, mantojuma masa. Bezīpašnieka mantas statuss dzīvoklim.
 4. Noilguma jēdziens parādu atgūšanā, svarīgākie aspekti, Komerclikuma D daļā noteiktais noilgums, piemērošana.
 5. Informācijas iegūšanas veidi prasības celšanai tiesā. Prasība par parāda celšanu tiesā. „Īpašā jurisdikcija”. Izvēles piekritība. Līgumsods, nokavējuma procenti. Prasības nodrošināšana.
 6. Jaunākā tiesu prakse parādu piedziņas jautājumos apskatot jaunākos un aktuālākos tiesu nolēmumus .

Dalības maksa 59 EUR.

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība.

Vietu skaits ierobežots!

Pēc reģistrēšanās e-semināram tiks izrakstīts rēķins.

Atsaucot savu dalību seminārā: *5 darba dienas pirms semināra dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru. *2 dienu pirms semināra vai semināra dienā, dalības maksa netiek atgriezta. Saskaņojot ar semināra organizatoru, semināru var apmeklēt cita persona.


  Piesakies!

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  18.02.2022

  Norises laiks

  10:00 - 13:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


   Piesakies!

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.

   eStudijas