Jaunā norēķinu kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (pārņemtās mājas) (spēkā no 03.09.2021). Lektore: Mg. iur. Dace Vārna

03.09.2021. spēkā stājusies jauna kārtība attiecībā uz norēķinu veikšanu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu. Izmaiņas Ministru kabineta (MK) 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” paredz vairākas būtiskas izmaiņas līdzšinējā kārtībā.

Seminārs notiek:
2022.gada 16.februārī no plkst. 10.00 – 13.00
Norises vieta: MS Teams platformā
Lektore: Mg. iur. Dace Vārna, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriskonsulte, BA Turība pasniedzēja.

Semināra programma:

 1. Ūdens korekcijas jeb kurš turpmāk maksās par ūdens patēriņa starpību, kas nav uzskaitīta ar individuālo skaitītāju?
 2. Izvēles kritēriji  – kā dalīt ūdens patēriņa starpību turpmāk;
 3. Pāreja uz vienotu ūdens patēriņa uzskaites sistēmu;
 4. Par atkārtotās ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas perioda pagarināšanu, ja dzīvojamajā mājā tiks ieviesta vienota kārtība.
 5. Aprēķini situācijā, kad nav zināms kādā dzīvoklī patērētais ūdens apjoms
 6. Siltumenerģijas patēriņu ietekmējošie faktori, piemēram, dzīvojamo telpu izvietojums, aprēķinos.
 7. Ūdens patēriņa normas;
 8. Ūdens patēriņa uzskaites kārtības grozīšanas iespējas;
 9. Grozījumi MK noteikumos Nr.40 – pagarināts elektromagnētisko un ultraskaņas  skaitītāju atkārtotas verifikācijas periods no 4 uz 6 gadiem;
 10. Ūdens patēriņa starpības rašanās cēloņi;
 11. Ūdens filtrs mājas pievadā;
 12. Izmaksas par skaitītāju atkārtotu noplombēšanu (to nomainījusi cita persona);
 13. Par tiesību pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli;
 14. Par pārvaldnieka pienākumu rakstiski paziņot dzīvokļa īpašniekam par skaitītāja atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas pienākumu;
 15. Par pārvaldnieka rīcību, ja ūdens patēriņa starpība ir lielāka par 20 %;
 16. Aprēķinu kārtība par lietus ūdens kanalizāciju;
 17. Pārvaldnieka noteiktā kārtība ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanā;
 18. Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes paziņošanas kārtība.

IEGUVUMI. Zināšanas un izpratne par normatīvo aktu pareizu piemērošanu.

Dalības maksa seminārā 59 EUR.

Pirms semināra iespējams elektroniski iesūtīt Jums interesējošos jautājumus uz e-pastu: seminari@forcelex.lv.

Visi semināra dalībnieki saņems prezentācijas materiālus!

Pieteikšanās aizpildot zemāk esošo pieteikuma formu.

Vietu skaits ierobežots!


  Piesakies!

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  16.02.2022

  Norises laiks

  10:00 - 13:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


   Piesakies!

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.

   eStudijas