JAUNUMS! Jaunais zemes nomas regulējums attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām (spēkā no 2022.gada 1.janvāra). Kā būs turpmāk?

Saeima 30. septembrī, galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem radīts vienots regulējums līdz šim dažādi regulētiem dalītā īpašuma gadījumiem.

Dalītā īpašuma problemātika skar ievērojamu skaitu nekustamo īpašumu īpašnieku valstī. Šobrīd dalītā īpašumā kopumā atrodas vairāk nekā 200 tūkstoši būvju, kas atrodas uz aptuveni 70 tūkstošiem zemju. No tām 3677 ir privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 110 970 dzīvokļu.

Ar likuma grozījumiem nomas regulējums aizstāts ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, tādējādi padarot skaidrākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kā arī novēršot virkni problēmu, kuras ir radījusi nomas institūta izmantošana dalītā īpašuma stāvokļa risināšanai. Ar likuma grozījumiem noteikts, ka zemes likumiskās lietošanas maksas apmērs ir četri procenti no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāks par 50 eiro gadā. Puses varēs rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru. Tāpat noteikts trīs gadu noilgums pušu prasījumiem.

Ar grozījumiem likumā nostiprinātas arī pušu tiesības un pienākumi, tostarp būvniecības un uzturēšanas jomā. Jaunais regulējums būs piemērojams arī gadījumos, kad attiecības regulē tiesas nolēmums vai beztermiņa līgums

Seminārs notiek:
2021.gada 12.novembrī no plkst. 13:00-15:00
Norises vieta: MS Teams platformā
Lektore: Mg. iur. Dace Vārna, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriskonsulte, BA Turība pasniedzēja.

Semināra programma

 1. Jaunā regulējuma būtība. Kā prasmīgi piemērot?
 2. Kas ir likumiskās zemes lietošanas tiesības?
 3. Turpmāk bez līguma vai tomēr rakstveida vienošanās?
 4. Ko darīt ar esošajiem nomas līgumiem?
 5. Zemes uzturēšana un labiekārtošana jaunajā regulējumā.
 6. Pārvaldnieka loma.
 7. Skaidrojums par iznomātāja un nomnieka tiesībām un pienākumiem.
 8. Noilguma jautājumi

Piesakoties līdz 28.oktobrim dalības maksas 39 EUR, no 29.oktobra dalības maksa 49 EUR.

Pirms semināra iespējams elektroniski iesūtīt Jums interesējošos jautājumus uz e-pastu: seminari@forcelex.lv.

Visi semināra dalībnieki saņems prezentācijas materiālus!

Pieteikšanās aizpildot zemāk esošo pieteikuma formu.

Vietu skaits ierobežots!


  Piesakies!

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  12.11.2021

  Norises laiks

  13:00 - 15:00

  Maksa

  49,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


   Piesakies!

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.

   eStudijas