JAUNUMS! Jaunie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (spēkā no 03.02.2021.). Jaunā lēmumu pieņemšanas, parādu atgūšanas un siltumenerģijas uzskaites kārtība

Ar jaunajiem grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā atvieglota ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana – samazināts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu vairākums, kas attiecas uz visu dzīvojamajā mājā esošo dzīvokļu īpašumiem un ir vērsti uz dzīvojamās mājas saglabāšanu un uzlabošanu. Seminārā tiks skaidrots uz kādiem lēmumiem attieksies atvieglojumi, kā jaunais regulējums piemērojams, kādus citus būtiskus jautājumus, t.sk. kopīpašuma attiecības, skar jaunie likuma grozījumi.

Būtisks jaunums ir ilgi gaidītie likuma grozījumi, kas palīdzēs atvieglot parādu atgūšanu par mājas pārvaldīšanas izdevumiem. Saeima 21.janvārī trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot, ka no naudas, kas saņemta par pārdotu ar ķīlu apgrūtinātu nekustamo īpašumu, apmierināmi arī prasījumi par maksājumiem, kas saistīti ar īpašuma pārvaldīšanu un dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. Šobrīd gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks nepilda savus pienākumus, pārējiem dzīvokļu īpašniekiem jeb dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāatbild par negodprātīgā vai maksātnespējīgā kaimiņa parādiem un tie jāapmaksā, lai, piemēram, ziemā mājai netiktu atslēgta apkure, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori. Jaunie grozījumi likumā paredz, ka no naudas, kas saņemta par pārdoto ar ķīlu apgrūtināto nekustamo īpašumu, apmierināmi prasījumi par maksājumiem par šo nekustamo īpašumu, kas saistīti ar pārvaldības darbību veikšanu dzīvojamā mājā, maksājumiem uzkrājumu fondā un maksājumiem par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. Šie prasījumi apmierināmi gan ne vairāk kā piecu procentu apmērā no naudas, kas saņemta par nekustamo īpašumu.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas attiecas uz siltumenerģijas uzskaiti un nolasīšanu atsevišķi katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai, izmantojot attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma maksas sadalītājus katram sildelementam (Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”)

Seminārā tiks apskatīti paši aktuālākie tiesību akti dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē, t.sk. normatīvo aktu piemērošanas problēmjautājumi un aktuālā tiesu prakse.

E-semināra programma:

 1. Aktuālākais likumdošanā (tiesību akti, kas pieņemti 2021.gadā), nozares attīstība;
 2. Atvieglotā kārtība ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšanā;
 3. Dzīvokļu īpašnieku kopības ekskluzīvā kompetencē esošo lēmumu pieņemšana;
 4. Parādu atgūšanas regulējums, un ar to saistītie jaunumi prasības celšanai tiesā.
 5. Siltumenerģijas uzskaites un nolasīšanas jaunā kārtība.
 6. Judikatūras un tiesu prakses jaunumi.
 7. Pandēmijas ietekme uz namu pārvaldīšanas nozari, risinājumi, vadlīnijas.

Pieteikšanās zemāk pieteikuma formā.

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība. Semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos e-semināram Webex.

Vietu skaits ierobežots!

Pēc reģistrēšanās semināram tiks izrakstīts rēķins.
Atsaucot savu dalību e-seminārā: *5 darba dienas pirms semināra  ir iespēja apmeklēt citu e-semināru.

Saskaņojot ar semināra organizatoru, e-semināru var apmeklēt cita persona.


  Piesakies!

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  07.05.2021

  Norises laiks

  10:00 - 13:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Norises vieta

  Biznesa augstskola «Turība»
  C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


   Piesakies!

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.