JAUNUMS! Zemes izpirkšanas process (zem daudzdzīvokļu mājām). Lektore: Mg. iur. Dace Vārna

2021.gada 7.decembrī tika pieņemts likums “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”,  nosakot, ka zemes izpirkšana sāksies 2023.gada 1.janvārī. Līdz tam laikam ir svarīgi atrisināt dažādus blakus jautājumus, lai izpirkšanas process būtu ātrs un efektīgs.

Likums dod iespēju daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem apvienot ēku ar zemi. Likums neuzliek ne pienākumu, ne obligātu prasību zemi izpirkt, taču lēmums par šās tiesības izmantošanu ir pieņemts, ja “par” nobalsos dzīvokļu īpašnieki, kam pieder vairāk nekā puse no visiem dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļu īpašumiem. Lai zemi izpirktu, nav nepieciešama zemesgabala īpašnieka piekrišana. Valsts ir paredzējusi arī atbalstu.
Dalītā īpašuma problemātika skar ievērojamu skaitu nekustamo īpašumu īpašnieku valstī. Šobrīd dalītā īpašumā kopumā atrodas vairāk nekā 200 tūkstoši būvju, kas atrodas uz aptuveni 70 tūkstošiem zemju. No tām 3677 ir privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 110 970 dzīvokļu.

Par to kā veiksmīgi zemes izpirkšanas procesam sagatavoties uzzināsiet seminārā.

Norises laiks: 2022.gada 11.oktorbrī no plkst.12:00-14:15

Norises vieta: MS Teams platforma

Lektore: Mg. iur. Dace Vārna

Semināra programma:

 • Kas un kā var uzsākt izpirkšanas procesu?
 • Balsu kvorums lēmuma pieņemšanai;
 • Funkcionāli nepieciešamais zemesgabals;
 • Kāda ir zemes cena – kadastrālā vērtība vai kāds cits lielums?
 • Cik ilgi zemes cena būs spēkā?
 • Zemes cenas samaksas kārtība un sekas;
 • Valsts atbalsts finansējuma iegūšanai;
 • Kāda valsts amatpersona būs iesaistīta procesā?
 • Par valsts atbalsta mehānismu administratīvajām darbībām – zemes gabala uzmērīšanai, dokumentu noformēšanai un iesniegšanai zemesgrāmatā, kā arī valsts nodevām;
 • Citi būtiski jautājumi.

! Piesakoties līdz 11.septembrim semināra cena 39 EUR. Pēc 11.septembra – semināra cena 49 EUR.

 

 


  Piesakies!

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  11.10.2022

  Norises laiks

  12:00 - 14:15

  Maksa

  49,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


   Piesakies!

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.

   eStudijas