E-seminārs: Namu pārvaldnieka atbildības jautājumi un riski. Aktualitātes, jaunākā tiesu prakse

Dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 9.pants, Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pants) un tieši dzīvojamās mājas īpašnieks atbild par obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību neizpildi vai nepienācīgu izpildi par īpašumā saņemtajiem pakalpojumiem.
Noslēdzot pārvaldīšanas līgumu, jāievēro, ka pārvaldnieks būs atbildīgs dzīvojamās mājas īpašniekam par viņam dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildi saskaņā ar šā likuma, Civillikuma un noslēgtā pārvaldīšanas līguma noteikumiem.
Tomēr – vai likumā noteiktos dzīvokļa īpašnieka pienākumus, kuru neizpilde izraisa zaudējumu atlīdzināšanas saistību, var atcelt vai grozīt līguma ceļā? Ko par to saka jaunākā tiesu prakse?
Tiesu praksē pēdējā laikā bieži sastopamas apdrošināšanas sabiedrību prasības pret pārvaldniekiem par zaudējumu atlīdzināšanu par, piemēram, ūdens stāvvada bojājuma rezultātā notikušu ūdens noplūdi, kas sabojājusi konkrēta sabiedrības apdrošināta dzīvokļa telpas. Šādas prasības pret pārvaldnieku bieži tiek apmierinātas un no pārvaldniekiem piedzīti apdrošināšanas sabiedrību prasītie zaudējumi tā iemesla dēļ, ka pārvaldnieks nevar dokumentāli pierādīt veiktās obligātās darbības.

E-semināra programma:

Aktuālākais normatīvo aktu regulējumā.
Likumprojekts «Grozījums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā», kas paredz administratīvo atbildību gan dzīvokļu īpašniekiem, gan pārvaldniekiem.
Pārvaldīšanas līgums un pušu atbildība līgumā.
Civiltiesiskā atbildība par pārvaldīšanas līguma nepildīšanu.
Datu aizsardzības aktualitātes namu pārvaldīšanā
Vai likumā noteiktos dzīvokļa īpašnieka pienākumus, kuru neizpilde izraisa zaudējumu atlīdzināšanas saistību, var atcelt vai līguma ceļā? Jaunākā judikatūra.
Apdrošināšanas sabiedrību prasības tiesā pret pārvaldniekiem par zaudējumu atlīdzināšanu. Jaunākās tendences.
Kā sevi pasargāt? Risku pārvaldība.
Jautājumi un atbildes/ Aptaujas anketu aizpildīšana.
Semināra cena 69 EUR, piesakoties uz 22.janvāra semināru līdz 22.decembrim. Pēc minētā datuma semināra cena 79 EUR.

Pieteikšanās zemāk pieteikuma formā.

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība. Semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos semināram Webex.

Vietu skaits ierobežots!

Pēc reģistrēšanās semināram tiks izrakstīts rēķins. Lai saglabātu agrās pieteikšanās cenu, veiciet apmaksu rēķinā norādītajā laikā.

Atsaucot savu dalību seminārā: *5 darba dienas pirms semināra dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru.

*mazāk kā 5 dienas pirms semināra, dalības maksa netiek atgriezta. Saskaņojot ar semināra organizatoru, semināru var apmeklēt cita persona


Piesakies!

Piekrītu personas datu apstrādei.

Datums

22.01.2021

Norises laiks

10:00 - 13:00

Maksa

69,00 €

Formāti

Attālināti

Norises vieta

Biznesa augstskola «Turība»
C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

    Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


Piesakies!

Piekrītu personas datu apstrādei.

Comments are closed.