fbpx

Mācību kurss! Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošanas organizēšana un būtība Lektore: Dace Vārna

Ikvienam pārvaldīšanas un namu apsaimniekošanas nozares speciālistam, biedrību valdēm, mājas padomēm, kopību pilnvarniekiem, dzīvokļu īpašniekiem.

2023.gada 17. un 19.oktobrī (10 akadēmiskās stundas) vakaros.

Mācību kursa mērķis – iepazīties un zināt daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas kārtību un specifiku, darbu organizēšanas pamatprincipus.

Mācību kurss ir viens no profesionālās pilnveides programmas “Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana (pamatkurss dzīvokļu īpašnieku biedrībām)– DzĪB” mācību priekšmetiem.

Lektore: Dace Vārna

Pēc mācību beigām tiek izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos

Mācību kursa programma:

1. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas būtība:

 • – nekustamā īpašuma raksturojums un lietošanas mērķi
 • – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principi

2. Pārvaldnieka pienākumi un atbildība:

 • – pārvaldnieka profesija un kompetenču jomas
 • – pārvaldnieka pienākumu jomas un atbildība

3. Obligātās pārvaldīšanas darbības:

 • – nekustamā īpašuma fiziskas saglabāšanas jēdziens, mājas uzturēšana, Mājas lietas kārtošana

4. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzīšana:

 • – dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšana, lēmumu pieņemšanas process
 • – no pārvaldīšanas līguma izrietošo saistību un lietu pārņemšana
 • – darba plāns un pārskats par pārvaldīšanas uzdevumu izpildi
 • – mājas sanitārā kopšana
 • – norēķini par pakalpojumiem
 • – parādu piedziņas process

 

Lektore skaidros aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz kursu tēmu, kā arī atbildēs uz kursu dalībnieku padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem.

Dalības cena: EUR 119
Norises vieta:
Tiešsaistē, vakaros

Pieteikšanās mācību kursam – nosūtot informāciju (dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs, ja rēķina apmaksu veiks juridiska persona – organizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs) uz e-pastu: seminari@forcelex.lv vai zvanot: +371 29 199 108

Pēc reģistrēšanās mācību kursam tiks izrakstīts rēķins.

Atsaucot savu dalību mācību kursos:

 • 2 darba dienas pirms kursiem – dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt seminārus vai citus mācību kursus.
 • 1 dienu pirms mācību kursa vai mācību kursa sākuma dienā – dalības maksa netiek atgriezta. Saskaņojot ar mācību kursu organizatoru, mācību kursus var apmeklēt cita persona.


  Piesakies!

  Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  17.10.2023
  Expired!

  Norises laiks

  17:50 - 21:40

  Maksa

  119,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi, Biznesa augstskolas «Turība» un PII lektore. Asociācijas “Mājoklis” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.


   Piesakies!

   Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.