E-seminārs: Ūdens zudumi. Izmaiņas norēķinu kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.1013

Kopš 2019.gada 22.novembra ir stājusies spēkā jaunā kārtība attiecībā uz norēķinu veikšanu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

E-semināra programma
1.Pārvaldnieka pienākums rēķinos norādīt kopējo dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, kā arī ūdens patēriņa starpību;
2.Ūdens korekcija jeb kurš turpmāk maksās par ūdens patēriņa starpību, kas nav uzskaitīta ar individuālo skaitītāju?
3.Izvēles kritēriji – kā dalīt ūdens patēriņa starpību turpmāk, kopības tiesības mainīt pārvaldnieka izvēlēto kritēriju;
4.Ūdens patēriņa normas;
5.Ūdens patēriņa uzskaites kārtības grozīšanas iespējas;
6.Pārvaldnieka pienākums veikt pārrēķinu par periodu, kad dzīvokļa īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot par prombūtni vai ir miris;
7.Pāreja uz vienotu ūdens patēriņa uzskaites sistēmu;
8.Grozījumi MK noteikumos Nr.40 – pagarināts elektromagnētisko un ultraskaņas skaitītāju atkārtotas verifikācijas periods no 4 uz 6 gadiem;
9.Ūdens patēriņa starpības rašanās cēloņi;
10.Ūdens filtrs mājas pievadā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums;
11.Izmaksas par skaitītāju atkārtotu noplombēšanu (to nomainījusi cita persona);
12.Par tiesību pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli;
13.Par pārvaldnieka pienākumu rakstiski paziņot dzīvokļa īpašniekam par skaitītāja atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas pienākumu;
14.Par pārvaldnieka rīcību, ja ūdens patēriņa starpība ir lielāka par 20 %;
15.Jaunā kārtība attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju;
16.Aprēķinu kārtība par lietus ūdens kanalizāciju;
17.Aprēķina veikšana, ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure vai ja atsevišķā īpašumā nelieto centralizēti sagatavoto karsto ūdeni;
18.Pārvaldnieka noteiktā kārtība ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanā;
19.Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes paziņošanas kārtība.
IEGUVUMI. Zināšanas un izpratne par normatīvo aktu pareizu piemērošanu.

Piesakoties  semināram  līdz 08.decembrim, semināra cena 69 EUR, pēc 08.decembra– semināra cena 79 EUR.

Pieteikšanās zemāk pieteikuma formā.

Vietu skaits ierobežots!

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība. Semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos semināram Webex.
Pēc reģistrēšanās semināram tiks izrakstīts rēķins. Lai saglabātu agrās pieteikšanās cenu, veiciet rēķina apmaksu rēķinā norādītajā laikā.

Atsaucot savu dalību seminārā: * 5 darba dienas pirms semināra, dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru. * 1 dienu pirms semināra vai semināra dienā, dalības maksa netiek atgriezta.

Saskaņojot ar semināra organizatoru, semināru var apmeklēt cita persona.


Piesakies!

Piekrītu personas datu apstrādei.

Datums

08.01.2021

Norises laiks

10:00 - 13:00

Maksa

69,00 €

Formāti

Attālināti

Norises vieta

Biznesa augstskola «Turība»
C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

    Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi parādu piedziņas un namu apsaimniekošanas jautājumos, Biznesa augstskolas «Turība» lektore.


Piesakies!

Piekrītu personas datu apstrādei.

Comments are closed.