fbpx

E-seminārs: Ūdens zudumi. Izmaiņas norēķinu kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.1013

Kopš 2019.gada 22.novembra ir stājusies spēkā jaunā kārtība attiecībā uz norēķinu veikšanu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

E-semināra programma
1.Pārvaldnieka pienākums rēķinos norādīt kopējo dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, kā arī ūdens patēriņa starpību;
2.Ūdens korekcija jeb kurš turpmāk maksās par ūdens patēriņa starpību, kas nav uzskaitīta ar individuālo skaitītāju?
3.Izvēles kritēriji – kā dalīt ūdens patēriņa starpību turpmāk, kopības tiesības mainīt pārvaldnieka izvēlēto kritēriju;
4.Ūdens patēriņa normas;
5.Ūdens patēriņa uzskaites kārtības grozīšanas iespējas;
6.Pārvaldnieka pienākums veikt pārrēķinu par periodu, kad dzīvokļa īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot par prombūtni vai ir miris;
7.Pāreja uz vienotu ūdens patēriņa uzskaites sistēmu;
8.Grozījumi MK noteikumos Nr.40 – pagarināts elektromagnētisko un ultraskaņas skaitītāju atkārtotas verifikācijas periods no 4 uz 6 gadiem;
9.Ūdens patēriņa starpības rašanās cēloņi;
10.Ūdens filtrs mājas pievadā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums;
11.Izmaksas par skaitītāju atkārtotu noplombēšanu (to nomainījusi cita persona);
12.Par tiesību pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli;
13.Par pārvaldnieka pienākumu rakstiski paziņot dzīvokļa īpašniekam par skaitītāja atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas pienākumu;
14.Par pārvaldnieka rīcību, ja ūdens patēriņa starpība ir lielāka par 20 %;
15.Jaunā kārtība attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju;
16.Aprēķinu kārtība par lietus ūdens kanalizāciju;
17.Aprēķina veikšana, ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure vai ja atsevišķā īpašumā nelieto centralizēti sagatavoto karsto ūdeni;
18.Pārvaldnieka noteiktā kārtība ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanā;
19.Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes paziņošanas kārtība.
IEGUVUMI. Zināšanas un izpratne par normatīvo aktu pareizu piemērošanu.

E-semināra cena 59 EUR.

Pieteikšanās zemāk pieteikuma formā.

Vietu skaits ierobežots!

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība. Semināra dienā  e-pastā tiks nosūtīta saite, lai pieslēgtos semināram Webex.
Pēc reģistrēšanās semināram tiks izrakstīts rēķins.

Atsaucot savu dalību seminārā: * 5 darba dienas pirms semināra, ir iespēja apmeklēt citu semināru.

Saskaņojot ar semināra organizatoru, e-semināru var apmeklēt cita persona.


  Piesakies!

  Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

  Piekrītu personas datu apstrādei.

  Datums

  08.01.2021
  Expired!

  Norises laiks

  10:00 - 13:00

  Maksa

  59,00 €

  Formāti

  Attālināti

  Norises vieta

  Biznesa augstskola «Turība»
  C korpuss, Graudu iela 68, Rīga

  Lektors

  • Mg. iur. Dace Vārna

   Eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar 20 gadu pieredzi, Biznesa augstskolas «Turība» un PII lektore. Asociācijas “Mājoklis” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.


   Piesakies!

   Atlaižu iespējas (izvēlies sev atbilstošo; atlaides nesummējas)

   Piekrītu personas datu apstrādei.

   Comments are closed.