28. jūnijs, 2022

BIS – jaunas iespējas dzīvokļu īpašniekiem un namu pārvaldniekiem [PDF IELĀDĒŠANAI]

Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un pārvaldniekiem BIS (Būvniecības informācijas sistēmā, www.bis.gov.lv) radītas jaunas iespējas Mājas lietas izmantošanā un kopības lēmumu pieņemšanā. Tagad namu pārvaldniekiem būs iespējama: skaitītāju […]
14. jūnijs, 2022

VAI IGAUŅI DARA TO LABĀK? Mācību brauciena atskats

Šo jautājumu uzdevām gatavojoties mācību braucienam uz Pērnavu pie igauņu namu apsaimniekotājiem. 10.jūnijā, viesojoties Pērnavā, sapratām, ka gan igauņi, gan mēs daudzdzīvokļu mājas renovējam labi, bet […]
29. aprīlis, 2022

ILGTERMIŅA IEGUVUMI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS

Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrā (PPIC) par energoefektivitātes un inženierkomunikācijas jautājumiem izglīto un dalās pieredzē kvalificēts speciālists – Matīss Kempe – Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris, […]
21. aprīlis, 2022

Vai igauņi dara to labāk? Igaunijas pieredze namu apsaimniekošanā.

Mūsdienu globālā un konkurējošā sabiedrībā pieredzes apmaiņas pasākumi ievērojami uzlabo nākotnes iespējas, jo gūtas tiek ne tikai zināšanas, bet arī dzīves pieredze, kura palīdz kvalitatīvāk veidot […]
16. marts, 2022

Atbildes uz vebinārā “Dzīvokļu īpašniekiem: svarīgākais, kas Jums jāzina par mājokļa pārvaldīšanu” uzdotajiem jautājumiem

10. marts, 2022

IEGULDĪJUMS SAVĀ NĀKOTNĒ

No 2021.gada, kā obligātā pārvaldīšanas darbība tika noteikta dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, padarot efektīvāku energoresuru izmantošanu dzīvojamās mājās un ietaupot līdzekļus par ikmēneša energoresursu […]
4. marts, 2022

Ēkas elementu un inženierietaišu vidējās kalpošanas ilgums

Vai Tu zini, kādas konkrēti darbības jāveic pārvaldniekam konstatējot, ka beidzies ēkas elementu vai inženierkomunikāciju vidējās kalpošanas ilgums? Vai zini kādi ir riski, ja nav veiktas […]
9. decembris, 2021

ENERGOEFEKTIVITĀTES PROBLĒMAS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

Sabiedrībā valda  mīti par energoefektivitāti  daudzīvokļu mājās.  Šī gada sākumā stājās spēkā  MK noteikumi Nr. 222, kas nosaka “Ēku energoefektivitātes aprēķinu metodes un energosertifikācijas noteikumus” un […]
30. novembris, 2021

Kāpēc dzīvokļu īpašnieku pārņemtajās mājās ir piemērojama atšķirīga norēķinu kārtība?

Pārņemtās mājas tiek pārvaldītas uz pārvaldīšanas līguma pamata ar kopības izraudzītu pārvaldnieku. Noteicošais šajās attiecībās ir kopības dotais pārvaldīšanas uzdevums, tāpēc uz pārņemtajām mājām neattiecas normatīvie […]
25. novembris, 2021

Bezmantinieku manta. Tagad ir risinājumi!

Bezmantinieka manta ir manta, kas kādam ir kādreiz piederējusi, īpašuma tiesības ir noskaidrojamas, bet cilvēks ir miris un neviens nav kārtojis mantojuma lietu.Civillikums noteic, ka mantiniekiem […]
5. novembris, 2021

No nomas regulējuma uz likumiskām zemes lietošanas tiesībām

No 2022.gada 1.janvāra stāsies spēkā jaunais zemes nomas regulējums, t.sk. attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām. Pārejas posmam tiek paredzēts viens gads, lai ēku un dzīvokļu  īpašniekiem, kuriem […]
3. novembris, 2021

Vai Tu dzīvo drošā daudzdzīvokļu namā?

Valsts kontrole 2020.gada sākuma veica revīziju 82 daudzdzīvokļu namos visā Latvijā, kuras laikā nonāca pie secinājuma: tūkstošiem iedzīvotāju dzīvo veselībai un dzīvībai bīstamos namos. Revīzijas laikā […]
eStudijas