Zemes izpirkšanas process
(zem daudzdzīvokļu mājām)

2021.gada 7.decembrī tika pieņemts likums “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un no 2023.gada 1.janvāra tika uzsākta zemes izpirkšana. Tagad ir svarīgi atrisināt dažādus blakus jautājumus, lai izpirkšanas process būtu ātrs un efektīvs.

Vebināra programma

  • Kas un kā var uzsākt izpirkšanas procesu?
  • Balsu kvorums lēmuma pieņemšanai;
  • Funkcionāli nepieciešamais zemesgabals;
  • Kāda ir zemes cena – kadastrālā vērtība vai kāds cits lielums?
  • Cik ilgi zemes cena būs spēkā?
  • Zemes cenas samaksas kārtība un sekas;
  • Valsts atbalsts finansējuma iegūšanai;
  • Kāda valsts amatpersona būs iesaistīta procesā?
  • Par valsts atbalsta mehānismu administratīvajām darbībām – zemes gabala uzmērīšanai, dokumentu noformēšanai un iesniegšanai zemesgrāmatā, kā arī valsts nodevām;
  • Citi būtiski jautājumi.

Kam būs noderīgi

Praktizējošiem pārvaldniekiem, namu pārziņiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām, māju vecākajiem un ikvienam interesantam.

Lektore

Mg. iur. Dace Vārna.
Eksperts namu apsaimniekošanas jautājumos ar vairāk ka 20 gadu pieredzi, Biznesa augstskolas «Turība» un PII lektore. Asociācijas “Mājoklis” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.